Małe i średnie firmy

Małe i średnie firmy

Poznaj ofertę dla swojego biznesu

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa od m.in. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, wiatru, zalania czy powodzi.

Czytaj więcejarrow

Cyber

Ubezpieczenie Cyber

Chroni w szczególności przed skutkami ataków komputerowych (atak hakerski, złośliwe oprogramowanie) oraz następstwami naruszenia danych osobowych.

Czytaj więcejarrow

Inżynier

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Pokryje koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim, w sytuacji, kiedy powstały w związku z prowadzoną działalnością lub wykonywanym zawodem.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie komunikacyjne


Jeżeli wyrządzisz szkodę w pojeździe lub innym osobom, ubezpieczyciel pokryje straty, które w przypadku braku ubezpieczenia musiałbyś opłacić samodzielnie.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

To  rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, które za pomocą instalacji fotowoltaicznych produkuje energię elektryczną.

Czytaj więcejarrow

Apteka Smart


Apteka Smart to innowacyjny produkt ERGO Hestii łączący ochronę ubezpieczeniową, system monitoringu ryzyka Smart Control i wsparcie techniczne.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie transportowe

Chronią firmę i towary, a także osoby lub przedsiębiorstwa przed finansowymi skutkami sytuacji, które mogą się wydarzyć w związku z przewożeniem mienia.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie finansowe

Jest to ochrona przed ryzykiem poniesionych strat pieniężnych. Przygotowaliśmy dwa rodzaje ubezpieczeń finansowych – gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie lotnicze

Aerocasco i OC skierowane są do pilotów i operatorów bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 20 kg.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie osobowe

Ochroną objęte są zdolność do pracy, zdrowie i życie.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników

Powstało po to, by zapewnić pracownikom oraz ich najbliższym bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

ERGO Biznes


Produkt pozwala Ci ubezpieczyć praktycznie wszystkie ryzyka (poza konkretnie wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), które możesz napotkać w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Czytaj więcejPrzejdź do strony