Rece z zegarkiem na nadgarstku

Formularz Ochrony Danych Osobowych

Wypełnij

Oświadczenie Administratora Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Oświadczenie Administratora Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Każdy powinien być pewien, a także oczekiwać, że jego dane są i będą bezpieczne.  

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W szczególności obejmują imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy datę urodzenia.

Zapewnienie najwyższego standardu ochrony tego typu informacji jest dla nas priorytetem. Ich zabezpieczanie stanowi integralną część naszej działalności biznesowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiedni, zgodny z zakresem i celem, sposób przetwarzania danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – pana Dawida Banasiak – z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych najszybciej skontaktujesz się za pośrednictwem poniższego formularza
 
Jeżeli jesteś naszym klientem, prosimy o podanie numeru PESEL, ponieważ jest to konieczne do weryfikacji Twojej tożsamości. Skontaktuj się z nami mailowo, jeżeli nie masz numeru PESEL lub chcesz zgłosić naruszenie, które Ciebie nie dotyczy.


 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się: