Ochrona danych osobowych


Prawo do ochrony danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osoby fizycznej. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy data urodzenia.


Zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo istotne. Ochrona danych osobowych stanowi integralną część naszej działalności biznesowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni i efektywny poziom ochrony danych osobowych.

 
Poniżej znajdziesz formularz kontaktowy RODO

Jeżeli jesteś naszym klientem, prosimy o podanie numeru PESEL, ponieważ jest to konieczne do weryfikacji Twojej tożsamości. Skontaktuj się z nami mailowo, jeżeli nie masz numeru PESEL lub chcesz zgłosić naruszenie, które Ciebie nie dotyczy

 

 

 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się:

  • mailowo iod@ergohestia.pl
  • listownie (Kamila Czeczko, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot)
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×