Ochrona danych osobowych


Prawo do ochrony danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osoby fizycznej. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy data urodzenia.


Zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo istotne. Ochrona danych osobowych stanowi integralną część naszej działalności biznesowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni i efektywny poziom ochrony danych osobowych.

 
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się za pośrednictwem:

  • poniższego formularza

Twoje dane:

 

  • standardowej korespondencji papierowej (Kamila Czeczko, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot)
  • adresu mailowego iod@ergohestia.pl
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×