Zrównoważone Finansowanie

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Informacje dotyczące STUnŻ ERGO Hestia S.A.

Informacja dotycząca strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.


W niniejszym dokumencie prezentowane są informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do ewentualnych głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, biorąc przy tym należycie pod uwagę swoją wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych oferowanych Klientom.

 

Informacje o ryzykach dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do oferowanych produktów finansowych

Zrównoważony rozwój w polityce wynagrodzeń

Wdrożyliśmy zasady i procesy w STUnŻ ERGO Hestia S.A., aby w firmie polityka wynagrodzeń nie powodowała istotnych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, kwestii społecznych czy zarządzenia przedsiębiorstwem. Zmniejsza to do minimum ryzyko znaczących negatywnych skutków dla wartości STUnŻ ERGO Hestia S.A. i inwestycji klientów.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×