Matka z cókami na łóżku

Kompleksowe ubezpieczenie dziecka

Zdrowie dziecka

Środki finansowe na leczenie lub rehabilitację dziecka

Jesteś rodzicem i zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego dziecka? Zastanawiasz się, jak zadbać o jego zdrowie
i zapewnić mu dostęp do najlepszego wsparcia w razie wypadku lub choroby? Ubezpiecz zdrowie swojego dziecka w ERGO 4. Pomóż sobie w tym zadaniu i ubezpiecz zdrowie swojego dziekca w ERGO 4.

Z ubezpieczeniem ERGO 4, zyskujesz zabezpieczenie, że w razie potrzeby otrzymasz środki finansowe na leczenie lub rehabilitację dziecka. Samodzielnie wybierasz zakres ochrony. Wybierasz dokładnie to, co jest dla Ciebie najbardziej istotne. Skutki nieszczęśliwych wypadków? Poważne zachorowania? Operacje chirurgiczne? Leczenie szpitalne? Organizacja i finansowanie leczenia za granicą? Organizacja i sfinansowanie usług wspierających powrót po poważnym zachorowaniu lub uszczerbku na zdrowiu, w ramach usług assistance?

Najważniejsze cechy ubezpieczenia ERGO 4 - Zdrowie dziecka

 • Ochrona obejmuje 20 poważnych zachorowań, na które narażone są dzieci. Między innymi; oparzenia, neuroborelioza, cukrzyca typu 1, nowotwory.
 • Samodzielnie wybierasz sumę ubezpieczenia, która może wynosić od 20 tys. zł do 200 tys. zł.
 • Świadczenia możesz otrzymać wielokrotnie – w przypadku wystąpienia kolejnych poważnych zachorowań
  w okresie ubezpieczenia.
 • W cenie ubezpieczenia, po każdej wypłacie świadczenia dodatkowo otrzymujesz: dostęp do wyjątkowego allservice assistance. Zorganizujemy i pokryjemy koszty usług wspierających powrót do zdrowia Twojego dziecka m.in.: konsultacje ze specjalistami, badania, opiekę domową, transport do placówek medycznych
  i inne (wariant III). Usługi realizowane są na terenie Polski w 36 miesięcznym okresie świadczeniowym do limitu 10% sumy ubezpieczenia, bez sublimitów.
 • Możemy objąć ochroną Twoje dziecko od 3 miesiąca do 25 roku życia.

 • Zapewnisz sobie wsparcie finansowe w przypadku uszkodzenia ciała lub trwałego inwalidztwa Twojego dziecka, które powstały na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Otrzymasz wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia 28 zdarzeń m.in złamania kości, utraty kończyn, utraty słuchu lub utraty wzroku.
 • Świadczenia możesz otrzymać wielokrotnie, do wyczerpania limitu 200% sumy ubezpieczenia.
 • Możemy objąć ochroną Twoje dziecko od 3 miesiąca do 25 roku życia.

 • Zapewnisz sobie wsparcie finansowe w przypadku niemal 900 uszczerbków na zdrowiu Twojego dziecka m.in. zwichnięć, skręceń, złamań kości, blizn.
 • Samodzielnie wybierasz sumę ubezpieczenie, która może wynieść od 50 000 zł do 100 000 zł.
 • Możesz otrzymać nawet 1000 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dziecka.
 • Wypłacimy Ci świadczenie w podwójnej wysokości, jeśli uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka wyniesie co najmniej 75%.
 • Świadczenia możesz otrzymać wielokrotnie, do wyczerpania limitu 200% sumy ubezpieczenia.
 • W cenie ubezpieczenia otrzymujesz: dostęp do wyjątkowego allservice assistance po wypłacie świadczenia wynoszącego co najmniej 10% sumy ubezpieczenia. Organizacja i pokrycie kosztów usług wspierających powrót do zdrowia m.in.: konsultacje ze specjalistami, badania, rehabilitacja. Usługi realizowane są na terenie Polski przez okres 36 miesięcy do kwoty równej 10% sumy ubezpieczenia, bez sublimitów.
 • Możemy objąć ochroną Twoje dziecko od 3 miesiąca do 25 roku życia.
 • Ubezpieczenie Uszczerbek na zdrowiu NW kupisz w wariancie III ubezpieczenia Zdrowia dziecka.

 • Samodzielnie wybierasz sumę ubezpieczenia, która może wynieść od 10 000 zł do 25 000 zł.
 • Zapewnisz swojemu dziecku szeroką ochroną w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej.
 • Polisa obejmie niemal 600 operacji przypisanych do grup, od których zależy wysokość świadczenia które otrzymasz (od 10% do 100% sumy ubezpieczenia).
 • Jeśli Twoje dziecko zostanie poddane operacji której nie wymieniliśmy w warunkach ubezpieczenia, wypłacimy Ci 10% sumy ubezpieczenia (otwarty katalog operacji).
 • Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie jeśli u Twojego dziecka wystąpią wybrane powikłania pooperacyjne.
 • Świadczenia możesz otrzymywać wielokrotnie do wyczerpania limitu 600% sumy ubezpieczenia.
 • Możemy objąć ochroną Twoje dziecko od 3 miesiąca do 25 roku życia.

 • Możesz wybrać sumę ubezpieczenia wynoszącą 2 600 zł albo 5 000 zł.
 • Jeśli pobyt w szpitalu Twojego dziecka będzie trwał przynajmniej 7 dni otrzymasz 50% wybranej sumy ubezpieczenia, czyli nawet 2 500 zł.
 • Jeśli pobyt w szpitalu Twojego dziecka będzie trwał przynajmniej 14 dni otrzymasz 100% wybranej sumy ubezpieczenia, czyli nawet 5 000 zł.
 • Świadczenia możesz otrzymywać wielokrotnie do wyczerpania limitu 600% sumy ubezpieczenia.
 • Możemy objąć ochroną Twoje dziecko od 3 miesiąca do 25 roku życia.

Ile może kosztować ubezpieczenie?

16-letni sportowiec

Młody pasjonat sportu. Jego rodzice wiedzą,

że w każdym sporcie zdarzają się kontuzje. Zdecydowali się na ubezpieczenie ERGO 4 – Zdrowie dziecka w wariancie III, aby w przypadku kontuzji sfinansować koszty prywatnej opieki rehabilitacyjnej, a ich syn mógł jak najszybciej wrócić do treningów. Ponadto zabezpieczyli jego zdrowie na wypadek wystąpienia jednego z 20 poważnych zachorowań oraz zapewnili sobie dostęp do usług assistance, wspierających powrót do zdrowia.

Poważne zachorowanie dziecka (w tym assistance) – wariant III

Suma ubezpieczenia: 50 tys. zł

Uszczerbek na zdrowiu dziecka NW (w tym assistance) - wariant III

Suma ubezpieczenia: 50 tys. zł

Składka miesięczna 50 zł

7-letnia pierwszoklasistka

Bardzo uzdolniona artystycznie. Rodzice, analizując polisę NNW, którą kupili na początku roku szkolnego, zauważyli brak świadczeń w razie choroby dziecka. Aby zabezpieczyć finansowanie leczenia w razie poważnego zachorowania wybrali ubezpieczenie Zdrowie dziecka wariant II. Ponadto rozszerzyli ochronę na wypadek leczenia szpitalnego córki.Poważne zachorowanie dziecka – wariant II

Suma ubezpieczenia: 200 tys. zł

Leczenie szpitalne dziecka

Suma ubezpieczenia: 5 tys. zł

Składka miesięczna 44 zł

4-letni przedszkolak

Niezwykle aktywny, zarówno w domu,

jak i w przedszkolu. Jego rodzice chcą być gotowi finansowo na ewentualne nieszczęśliwe wypadki, choroby i konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej. Wybrali ubezpieczenie ERGO 4, które zaspokoiło te wszystkie potrzeby.

Poważne zachorowanie dziecka (w tym assistance) – wariant III

Suma ubezpieczenia: 100 tys. zł

Uszczerbek na zdrowiu dziecka NW (w tym assistance) - wariant III

Suma ubezpieczenia: 50 tys. zł

Operacje chirurgiczne

Suma ubezpieczenia: 20 tys. zł
Składka miesięczna 97 zł


Podkreślenie

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. Szczegółowe informacje, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w aktualnych OWU ERGO 4, dostępnych na OWU ERGO 4 Nie jest to oferta w rozumieniu art 66 k.c. Obliczenia szacunkowe. Wysokość składki zależy od przeprowadzonej, indywidualnej oceny ryzyka.