Obsługa polis

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach zgodnie z prawem musi posiadać ubezpieczenie OC komunikacyjne. Jazda bez tej polisy jest nie tylko nielegalna, ale i karana finansowo. Właściciel każdego pojazdu podlegającego rejestracji musi mieć aktualne OC i, co ważne tak długo, aż pojazd nie zostanie wyrejestrowany. Fakt nieużywania pojazdu, nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia go w ramach OC.

Jeżeli polisa OC nie została wypowiedziana i była opłacona oraz nie jest polisą przepisaną po zakupie pojazdu z polisy zbywcy, po upływie 12 miesięcy trwania polisy, odnowi się ona automatycznie na kolejny okres. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152)

Aby zakupić polisę skontaktuj się z naszym agentem. Na stronie agenci i oddziały znajdziesz agenta w takiej lokalizacji, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza. Wpisz miasto lub kod pocztowy, a wyszukasz agentów w okolicy.

W ERGO Hestii możesz ubezpieczyć samochód, mieszkanie, dom, firmę, sprzęt, zdrowie, podróż. Szczegóły oferty znajdziesz w górnym menu pod zakładką "Oferta"

Za polisę możesz zapłacić:

 • Za pomocą indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego, do którego należy zalogować się na stronie:
 1. polisy zaczynające się od 909...,
 2. polisy zaczynające się od 911... i 460...,
 • przelewem,
 • u agenta,
 • na poczcie,
 • w banku,
 • przy użyciu karty kredytowej na infolinii,
 • poprzez link do płatności jaki otrzymasz w „wezwaniu do zapłat.".


Dzięki uregulowaniu płatności za polisę w wyznaczonym terminie, możesz mieć pewność zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Najwygodniej jest skorzystać z indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego. Aby się zalogować wejdź na:

Co roku jest to inny numer konta, przypisany do numeru polisy. Nr konta znajdziesz na druku polisy.

Terminy wymagalności i wartość składki podana jest na druku polisy. Takie informacje są też dostępne w indywidualnym iKoncie ubezpieczeniowym.

Aby się zalogować wejdź:

Dzięki aktualnym danym teleadresowym dotrze do Ciebie np oferta odnowienia ubezpieczenia na kolejny okres. Możesz uniknąć też ewentualnych zaległości za polisę.


Możesz zmienić swoje dane osobowe lub kontaktowe w wybrany przez Ciebie sposób.
- Zrób to samodzielnie w iKoncie ubezpieczeniowym:

- Skontaktuj się ze swoim opiekunem - agentem,
- Zgłoś to za pomocą formularza internetowego na stronie www.ergohestia.pl,
- Zadzwoń na infolinię.


Dokumenty potwierdzające zmianę potrzebne są, gdy zmianie ulega:

 • numer PESEL,
 • marka i model pojazdu,
 • własność pojazdu - usunięcie współwłaściciela, zgon właściciela, darowizna, sprzedaż, wykupienie z leasingu.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152), następujące ubezpieczenia zazwyczaj przedłużają się automatycznie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Ubezpieczenia te nie przedłużą się, jeśli:

 • nie opłaciłeś pełnej składki za dotychczasową umowę,
 • wypowiedziałeś obecną umowę przed jej zakończeniem,
 • masz ubezpieczenie pojazdu lub gospodarstwa rolnego po poprzednim właścicielu.

Przed upływem terminu ważności bieżącej polisy otrzymasz propozycję jej odnowienia. Wystarczy, że opłacisz ją na wskazany w piśmie numer konta. Jeśli jesteś zainteresowany tylko ubezpieczeniem OC, dokumenty i numer konta do wpłaty doślemy w ciągu 14 dni od zakończenia bieżącej polisy.


Ubezpieczenia dobrowolne nie przedłużają się automatycznie. Jeśli otrzymałeś propozycję zawarcia ich na kolejny rok, opłać składkę za wybrany pakiet. Zrób to przed końcem obecnej polisy.
Jeżeli chcesz przedłużyć umowę na kolejny okres, jesteś zainteresowany rozszerzeniem ochrony, zgłoś się do swojego opiekuna - agenta. Dane kontaktowe znajdziesz na polisie.

Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie OC pojazdu przechodzi na nowego właściciela auta, dlatego pamiętaj, aby przekazać mu polisę. Nowy właściciel będzie mógł z niej korzystać do końca jej trwania. Jeśli ją wypowie, możesz otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres. Otrzymasz też zwrot składki za niewykorzystany okres za ubezpieczenia dobrowolne. Dlatego prześlij do nas nr konta bankowego, na jaki możemy dokonać zwrot składki.


Poinformuj nas, że sprzedałeś samochód. Wystarczy, że dostarczysz do nas umowę kupna sprzedaży, fakturę lub oświadczenie, w którym wpiszesz wymagane informacje. Dane sprzedającego, dane kupującego (koniecznie nr PESEL), datę sprzedaży i dane auta.


Jak zgłosić sprzedaż? Zgodnie z prawem masz na to 14 dni od daty sprzedaży.
- Zrób to samodzielnie w iKoncie ubezpieczeniowym:

- skontaktuj się ze swoim opiekunem - agentem - dane kontaktowe znajdziesz na polisie,
- zgłoś to za pomocą formularza internetowego.

Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie OC pojazdu przechodzi na nowego właściciela auta. Będziesz mógł z niej korzystać do końca trwania polisy zbywcy. Pamiętaj, tylko ryzyko OC będzie na Ciebie przepisane. Jeżeli jesteś zainteresowany innymi produktami (np. AC, Assistance) zgłoś się do naszego agenta.
Pamiętaj, że polisa poprzedniego właściciela ważna jest tylko do końca okresu, na jaki została przez niego wykupiona i nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.


O fakcie sprzedaży pojazdu, towarzystwo ubezpieczeń powinno być poinformowane przez Sprzedającego. Również kupujący może przesłać umowę kupna - sprzedaży, byśmy mogli przepisać polisę na nowego właściciela. Potrzebne informacje to: Dane sprzedającego, dane kupującego (koniecznie nr PESEL), data sprzedaży i dane auta.

- Skontaktuj się z naszym agentem. Na stronie agenci i oddziały znajdziesz agenta w takiej lokalizacji, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza. Wpisz miasto lub kod pocztowy, a wyszukamy dla Ciebie agentów w okolicy,
- zgłoś to za pomocą formularza internetowego.


Prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia przechodzą na Ciebie wraz z zakupionym pojazdem, podobnie obowiązek opłacenia składki - i to już od dnia zakupu. ERGO Hestia wystawi polisę na Twoje dane oraz uwzględni przysługujące Ci zniżki/zwyżki za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (na podstawie Twojej historii ubezpieczeniowej z UFG). Jeżeli polisa nie była w pełni opłacona przez Zbywcę, lub nie masz takich zniżek jak poprzedni właściciel, lub też różnią się inne czynniki taryfikacyjne - możliwe jest naliczenie dopłaty za polisę. Prześlemy do Ciebie przepisaną polisę łącznie z informacją, czy polisa jest opłacona czy wymaga dopłaty z Twojej strony.


Możesz wypowiedzieć polisę Zbywcy w każdym momencie i zawrzeć nową polisę. Jeśli zdecydowałeś się na niekontynuowanie polisy Zbywcy, wyślij za pomocą formularza internetowego wypowiedzenie z art 31. Dołącz dokument z własnoręcznym podpisem. Przeliczymy składkę. Zapłacisz tylko za okres od dnia zakupu samochodu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

Jeśli zdecydowałeś się na zawarcie umowy w innej firmie, dostarcz do STU ERGO Hestia dokument - wypowiedzenie z art. 28a, z własnoręcznym podpisem. Przeliczymy składkę. Zapłacisz tylko za okres od dnia rozpoczęcia ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

Druk wypowiedzenia znajdziesz tutaj: rezygnacja z polisy

Wypowiedzenie możesz dostarczyć przez:
- iKonto ubezpieczeniowe:

- agenta ERGO Hestii,
- formularz internetowy: rezygnacja z polisy,
- wysłać pocztą na adres STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Zgodnie z prawem, umowa trwa do końca okresu ubezpieczenia, który podany jest na polisie. Najczęściej wynosi on 12 miesięcy. Umowę możesz zakończyć wcześniej, wtedy gdy np. sprzedasz lub wyrejestrujesz samochód.
Prześlij do nas dokumenty - zajmiemy się Twoją sprawą. Skorzystaj z formularza na stronie www.ergohestia.pl

Wypowiedzenie na koniec trwania umowy, aby się nie odnowiła.
Polisy z ubezpieczeniami dobrowolnymi oraz polisy OC przepisane po zakupie pojazdu, zazwyczaj nie odnawiają się, więc nie potrzebują wypowiadania. Wypowiedzieć należy polisę z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych/OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego/obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Wypowiedzenie, w którym powołujesz się odpowiednio na art 28/46/62 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152), należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć do towarzystwa najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.


Druk wypowiedzenia znajdziesz tutaj: rezygnacja z polisy

Wypowiedzenie możesz dostarczyć przez:
- iKonto ubezpieczeniowe:

- agenta ERGO Hestii,
- formularz internetowy: rezygnacja z polisy,
- wysłać pocztą na adres STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Wypowiedzenie, gdy polisa się odnowiła, a Ty masz już ubezpieczenie w innym towarzystwie.
Gdy posiadasz podwójne ubezpieczenie możesz zrezygnować z polisy, która się odnowiła automatycznie. W tym celu należy złożyć wypowiedzenie, w którym powołujesz się odpowiednio na art 28a - dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 46a dla polisy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i 62a dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Dokument należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego. Skrócimy czas trwania polisy do dnia złożenia wypowiedzenia, zapłata będzie wymagana tylko za okres, w którym świadczyliśmy ochronę.


Druk wypowiedzenia znajdziesz tutaj: rezygnacja z polisy


Wypowiedzenie możesz dostarczyć przez:
- iKonto ubezpieczeniowe:

- agenta ERGO Hestii,
- formularz internetowy: rezygnacja z polisy,
- wysłać pocztą na adres STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Wypowiedzenie, gdy zakupiłeś auto i nie chcesz kontynuować polisy Zbywcy.
Możesz wypowiedzieć polisę Zbywcy w każdym momencie i zawrzeć nową polisę. Jeśli zdecydowałeś się na niekontynuowanie polisy Zbywcy, wyślij wypowiedzenie z art 31 za pomocą formularza internetowego, dostarcz do agenta ERGO Hestii lub wyślij pocztą tradycyjną na adres STU ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Opatrz dokument z własnoręcznym podpisem. Przeliczymy składkę. Zapłacisz tylko za okres od dnia zakupu samochodu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy.


Odstąpienie od polisy.
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych na odległość w ciągu 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia.
Skrócimy czas trwania polisy do dnia złożenia odstąpienia, zapłata będzie wymagana tylko za okres, w którym świadczyliśmy ochronę.

Dbając o szybką obsługę spraw kierowanych do centrali ERGO Hestii, udostępniliśmy formularze kontaktowe, które kategoryzują typy zapytań tak, by jak najszybciej trafiły do specjalisty z danego zakresu.

Formularze znajdują się na naszej stronie obsługi.

Zachęcamy też do korzystania z iKonta ubezpieczeniowego, gdzie niektóre zadania klient może wykonać samodzielnie otrzymując natychmiastowy efekt:

Nasi agenci również chętnie pomogą. Ich adresy znajdziesz na mapie agentów i oddziałów.

Zapraszamy do zalogowania się do iKonta, skąd możesz samodzielnie pobrać dokumenty, których potrzebujesz.

Nasi agenci również chętnie pomogą. Ich adresy znajdziesz na stronie mapy agentów i oddziałów.


Możesz też zadzwonić na infolinię.

Informacje są udzielane tylko osobie znajdującej się na polisie (ubezpieczający, ubezpieczony, właściciel i współwłaściciel - wpisani na polisie) oraz osobom, które przez te osoby zostały upoważnione do uzyskiwania informacji. Upoważnienie może być przesłane w formie pisemnej lub udzielone w czasie rozmowy (ale wówczas dotyczy tylko tej jednej rozmowy).

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego nie jest wymagane przy zawieraniu ubezpieczenia na kolejny okres. Każde towarzystwo ubezpieczeń może uzyskać tego rodzaju informacje bezpośrednio z powołanego w tym celu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).


"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. nie wystawia zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego dla klientów indywidualnych. Każdy posiadacz pojazdu może otrzymać dokument z indywidualną historią szkód komunikacyjnych z BAZY UFG. W tym celu należy zalogować się na stronie www.ufg.pl i samodzielne wygenerować takie zaświadczenie."

Ubezpieczenie Assistance może być wykupione jedynie z takim produktem jak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AC. Jeżeli jesteś naszym klientem i posiadasz takie ubezpieczenie to skontaktuj się z agentem - u niego dokupisz ubezpieczenie Assistance.

Ubezpieczenie Zielona Karta może być wykupione jedynie z takim produktem jak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeżeli jesteś naszym klientem i posiadasz takie ubezpieczenie to skontaktuj się z agentem - u niego dokupisz Zieloną Kartę.

Tak, po szczegóły oferty zgłoś się do naszego agenta.

Składkę można rozłożyć na raty, o ile od rozpoczęcia okresu ochrony na polisie nie minęło więcej niż 14 dni.


Możesz to zrobić:
- poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl,
- u agenta,
- przez iKonto ubezpieczeniowe:

- na infolinii.

Każdy może być ubezpieczającym, czyli zawrzeć polisę dla kogoś, kto jest właścicielem ubezpieczonego mienia. Opłata składki będzie wymagana od osoby zawierającej polisę, a ewentualne odszkodowanie będzie przysługiwało właścicielowi mienia.

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Po zakwalifikowaniu wszystkich uszkodzeń i sporządzeniu ostatecznej wyceny szkody poszkodowany możesz sprzedać uszkodzony pojazdu.

Po wykonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu i otrzymaniu przez poszkodowanego oceny technicznej bądź kosztorysu ubezpieczyciela możesz przystąpić do wyboru warsztatu oraz rozpocząć naprawę.

W przypadku szkód OC koszty naprawy nie mogą przekroczyć 100% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Przy wyborze wariantu serwisowego uszkodzony pojazd jest zostawiony na ustalony czas w warsztacie, po wykonaniu naprawy poszkodowany odbiera pojazd z serwisu. Poszkodowany sam może wybrać warsztat jak również może skorzystać z listy punktów współpracujących z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale nie jest to wymóg konieczny. Mogą się na niej znajdować zarówno warsztaty autoryzowane przez producenta lub importera pojazdów danej marki, jak i te, które nie posiadają autoryzacji. Warsztat naprawczy wystawia faktury za usługę, a potem rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem (w przypadku podpisania pełnomocnictwa). Ty podejmujesz więc decyzję co do warsztatu, a potem już nie martwisz się ani kosztami robocizny, ani ceną poszczególnych części.

Niezbędnymi elementami oświadczenia o kolizji drogowej są:

 • Dane kierowców (mię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz właścicieli samochodów – kierujący niekoniecznie musi być właścicielem,
 • wskazanie, kto jest sprawcą i poszkodowanym,
 • dane samochodów – nr rejestracyjny, VIN, marka, model,
 • dane polisy OC – nr polisy, nazwę ubezpieczyciela, sprawdzenie ważności polisy na dzień zdarzeniaData, miejsce oraz dokładny czas zdarzenia,
 • dokładny opis okoliczności z uwzględnieniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz szkic sytuacyjny
 • dokładny opis zakresu uszkodzeń,
 • wskazanie, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się w pojazdach wraz ze wskazaniem właścicieli uszkodzonego mienia
 • dane ewentualnych świadków zdarzenia wraz z ich podpisami,
 • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

 • Telefonicznie bezpośrednio z opiekunem szkody (nr telefonu jest przekazywany poszkodowanemu niezwłocznie po zgłoszeniu szkody),
 • telefonicznie z infolinią pod nr 801 107 107,
 • poprzez formularz na stronie internetowej www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem iKonta,
 • drogą elektroniczną bezpośrednio z opiekunem szkody (adres e-mail jest przekazywany poszkodowanemu niezwłocznie po zgłoszeniu szkody).

 • Telefonicznie pod nr 801 107 107,
 • poprzez formularz na stronie internetowej www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego,
 • pisemnie na adres STU ERGO Hestia S.A ul. Hestii 1 81-731 Sopot.

 • Telefonicznie bezpośrednio u opiekuna szkody (nr telefonu jest przekazywany poszkodowanemu niezwłocznie po zgłoszeniu szkody),
 • poprzez formularz na stronie internetowej obsługi,
 • za pośrednictwem indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego,
 • pisemnie na adres STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1 81-731 Sopot,
 • ustnie lub pisemnie podczas wizyty poszkodowanego w jednostce STU ERGO Hestia S.A.

 • Dokładnie zweryfikujemy okoliczności sprawy i sprawdzimy, czy zastrzeżenia są zasadne,
 • odwołanie rozpatrzymy – nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji,
 • odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub, na Twój wniosek, pocztą elektroniczną.

Przyjęcie odpowiedzialności w szkodzie jest stosunkiem prawnym, na podstawie którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkody, za którą odpowiada osoba trzecia, czyli ubezpieczony. Odpowiedzialność potwierdza się notatka policyjną, oświadczeniem sprawcy bądź wyrokiem sądu.

Oświadczenie o  VAT jest istotne w celu prawidłowego ustalenia wysokości odszkodowania. Podatek VAT w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odliczany jest w różnych wartościach, stąd ważnym jest prawidłowe jego określenie. W przypadku osób fizycznych odszkodowanie jest wypłacane w kwocie brutto.

W przypadku wystąpienia szkody częściowej, czyli takiej, która kwalifikuje auto do naprawy, samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały technologiczny okres naprawy. Co ważne, okres ten obejmuje również udokumentowanie zamówienia i oczekiwania na części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez poszkodowanego.


W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, czyli wtedy, gdy przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe, zasadny okres wynajmu samochodu zastępczego przysługuje poszkodowanemu od powstania szkody do  dnia dokonania oględzin i otrzymania dokumentu informującego o kwalifikacji szkody, jako całkowitej oraz okresowi przeznaczonemu na zakup innego pojazdu (standardowo przyjmuje 7 dni). W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony. 

Termin likwidacji szkody z OC określa art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. Licząc od daty zgłoszenia szkody termin jej likwidacji nie powinien przekroczyć 30 dni. Ust. 2 tego artykułu mówi, że jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie jest możliwe w terminie 30 dni, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia szkody.


Możliwe jest również przekroczenie terminu 90 dni, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Tak, w każdej szkodzie OC ubezpieczyciel proponuje pojazd zastępczy.

Poszkodowany zawsze ma możliwość wyboru warsztatu naprawczego, ale może też skorzystać z dedykowanych warsztatów proponowanych przez ubezpieczyciela.

W treści każdego pisma skierowanego do poszkodowanego oraz w stopce e-mail’a zawarty jest nr telefonu opiekuna szkody oraz jego adres e-mail.

Szkoda zgłoszona z OC obejmuje wszystkie roszczenia dodatkowe – wynajem pojazdu zastępczego, holowanie, parkowanie, utracone dochody, RUW itp.

Pewność, że szkoda zostanie zlikwidowana sprawnie, bez zbędnych formalności w serwisie, który daje gwarancję najwyższej jakości usługi, auto zastępcze oraz trzyletnią gwarancje na wykonaną naprawę uszkodzonego pojazdu.

Są to serwisy niezależne oraz autoryzowane przez importera, z których każdy musi zapewniać najwyższe standardy obsługi Klienta oraz jakość usług.

Przy wyborze serwisu, który chciałby przystąpić do sieci, bierzemy pod uwagę przede wszystkim:

 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności,
 • wyposażenie warsztatu,
 • użycie do napraw materiałów spełniających normy ekologiczne oraz producentów pojazdów.

Po każdej zakończonej naprawie przeprowadzane jest badanie satysfakcji. Specjalista ds. organizacji napraw dzwoni do Klienta i przeprowadza ankietę. Proste pytania pozwalają stwierdzić, jak przebiegła usługa i jak oceniają ją Klienci. Wszelkie dodatkowe uwagi są notowane i wykorzystywane, by stale poprawiać pracę sieci.

Sieć serwisów współpracujących liczy ponad 200 serwisów na terenie całego kraju.

Tak, ERGO Hestia Pomoc 24 to także sieć serwisów specjalistycznych oferujących naprawę pojazdu ciężarowego.

To naprawa samochodu bez konieczności wstępnych oględzin w przypadku napraw do kwoty samolikwidacji serwisu. Skraca ona procedurę likwidacji szkody w przypadku części napraw. Jeśli zaś koszt naprawy przekracza tę kwotę, warsztat sam wzywa rzeczoznawcę mobilnego. Klient nie ma do czynienia z żadnymi kosztami, bo wszystko rozliczane jest bezgotówkowo.

Tak, jest to możliwe, jeśli wybranym wariantem likwidacji szkody w ramach AC to Sieć Partnerska i ASO. Naprawa pojazdu w serwisie ERGO Hestii Pomoc 24 nie jest natomiast możliwa w przypadku posiadania wykupionego wariantu kosztorysowego.

Tak, sieć naszych serwisów udostępniamy również poszkodowanym z OC. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność refundacji poniesionych na naprawę kosztów, a rozliczenie będzie bezgotówkowe. Na czas naprawy warsztat udostępni Tobie pojazd zastępczy.

Tak, jeżeli pojazd znajduje się nie dalej niż 50 km od warsztatu lub Klient korzysta z przysługującego mu limitu km zgodnie z wariantem HCA.

Tak, jeżeli pojazd naprawiany jest w ramach AC w wariancie Sieć Partnerska, ASO lub OC Klient może otrzymać pojazd zastępczy na czas naprawy.

Tak, pod warunkiem naprawy pojazdu w warsztacie należącym do sieci ERGO Hestia Pomoc 24. Pojazd zastępczy zostanie wydany na cały okres naprawy pojazdu.

Nie ma takiego wymogu. Podczas zawierania ubezpieczenia nie deklarujesz, gdzie będziesz naprawiał pojazd. Możesz naprawiać pojazd w serwisie wybranym przez Ciebie. Ważne jest, aby pamiętać, że ERGO Hestia ma prawo zweryfikować koszty naprawy do maksymalnych stawek 110/110 zł brutto oraz cen części alternatywnych.

Aktualna lista serwisów należących do sieci dostępna jest na stronie mapy warsztatów.

Serwisy przynależące do sieci są na bieżąco weryfikowane. Umożliwia nam to budowanie sieci z serwisów świadczących najwyższą jakość usług.

W przypadku pojazdów niejezdnych, usługa holowania pojazdu z miejsca wskazanego przez Poszkodowanego do serwisu należącego do sieci ERGO Hestia Pomoc 24 w celu wykonania po szkodzie naprawy blacharsko-lakierniczej. Usługa świadczona jest w obrębie 50 km.

Nie. Istotne jest, abyś wykonał naprawę w serwisie należącym do sieci ERGO Hestia Pomoc 24. Usługa działa dla Klientów, którzy mają wykupiony wariant AC ASO lub SP.

Tak, jeżeli pojazd nie jest jezdny lub Klient uzgodni taką usługę to jest możliwość holowania pojazdu w granicach 50 km. W ramach usługi pojazd zostanie ponownie holowany.

Możesz wybrać dowolny warsztat naprawy. Zachęcamy do skorzystania z warsztatów współpracujących z ERGO Hestią. Więcej informacji znajdziesz na stronie gdzie znajdę warsztat naprawczy.

Kontakt nastąpi do 24 godzin, pomijając dni weekendowe oraz świąteczne.

Warsztat udostępni pojazd zastępczy klasy A lub B. W razie potrzeby wynajmu pojazdu wyższej klasy, należy skontaktować się z opiekunem szkody.

Szkody zagraniczne

 • Jeśli kolizja miała miejsce na terenie Polski, podmiotem odpowiedzialnym za jej likwidację jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub nominowany przez nie korespondent. Listę korespondentów można znaleźć na stronie PBUK w zakładce „Zdarzenia w Polsce”.
 • Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii wówczas szkodę należy zgłosić do reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego towarzystwa wskazanego przez PBUK lub bezpośrednio do towarzystwa sprawcy.
 • Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii (np. w Rosji), natomiast pojazd sprawcy zdarzenia był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.
 • Jeśli kolizja miała miejsce poza Polską a w jednym z krajów spoza EOG i Szwajcarii na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty, a pojazd sprawcy zdarzenia nie był zarejestrowany na terenie kraju miejsca kolizji, szkodę należy zgłosić do Biura Narodowego kraju miejsca kolizji lub bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Tak, przede wszystkim szkoda komunikacyjna jest likwidowana zgodnie z prawem miejsca zdarzenia. Z tego tytułu mamy do czynienia z różnymi sumami gwarancyjnymi, a także zakresem wypłacanych poszkodowanemu roszczeń.

Termin na udzielenie informacji poszkodowanemu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wynosi 3 miesiące.

Poszkodowany ma wówczas prawo do zgłoszenia żądania odszkodowawczego do Organu Odszkodowawczego, którego funkcję pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. – ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.

Szkoda w Polsce:
W przypadku potwierdzenia braku ochrony ubezpieczeniowej ERGO Hestia, jako korespondent wskazanego w zgłoszeniu towarzystwa, występuje do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o ustalenie właściwego towarzystwa oraz o umiejscowienie pojazdu na terenie danego kraju (potwierdzenie przez Biuro Narodowe kraju rejestracji pojazdu sprawcy, że wskazany pojazd należał do jego rynku ubezpieczeniowego).

Jeśli PBUK nie ustali właściwego towarzystwa ale potwierdzi umiejscowienie pojazdu wówczas dokumenty przekazywane są w celu dalszej likwidacji do jednego z agentów PBUK (PZU lub Warty).

Jeśli PBUK nie ustali właściwego towarzystwa sprawcy i nie zostanie potwierdzone umiejscowienie pojazdu sprawcy we wskazanym kraju jego pochodzenia wówczas ERGO Hestia może przekazać szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o ile poszkodowany nie posiada ważnego na dzień szkody ubezpieczenia autocasco.

Szkoda za granicą:
Poszkodowany może zgłosić swe roszczenia do PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na stronie www.pbuk.pl lub na adres e-mail: [email protected].

W przypadku szkód powstałych na terenie Polski ewentualne powództwo sądowe winno być skierowane przeciw Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
W szkodach powstałych za granicą powództwo sądowe winno być skierowane przeciw towarzystwu sprawcy. Powództwo przeciwko towarzystwu sprawcy może być złożone do sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, sądu powszechnego właściwego dla miejsca kolizji lub siedziby towarzystwa sprawcy.

Kontakt rzeczoznawcy nastąpi w ciągu 2 dni od momentu zarejestrowania szkody. Termin wykonania oględzin jest ustalany indywidualnie, zwyczajowo są one realizowane do 7 dni od daty zgłoszenia szkody.

W celu uzyskania informacji o statusie sprawy prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z Opiekunem szkody.

Jeżeli Poszkodowany nie posiada ubezpieczenia dobrowolnego AC (warunek konieczny), może zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który przeprowadza likwidację szkody, a następnie przekazuję sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest podmiotem odpowiedzialnym za regulację roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku, gdy sprawca nie posiadał ważnego OC (dotyczy szkód na terenie Polski).

W przypadku, gdy Poszkodowany zna numery rejestracyjne pojazdu sprawcy, ale nie zna nazwy zagranicznego zakładu ubezpieczeń, powinien zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie procesu likwidacji szkody (właściwego korespondenta lub reprezentanta).

Korespondenta zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń pojazdu sprawcy można sprawdzić na stronie: https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow.

Z Pani/Pana polisy została zgłoszona szkoda dlatego spełniając obowiązek ustawowy została Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Prosimy o wypełnienie otrzymanego druku z zaznaczeniem Pani/Pana roli jako uczestnika wypadku. Ponadto prosimy o przedłożenie dokumentów potwierdzających, iż nie jest Pani/Pan odpowiedzialna za zaistniałe zdarzenie.

Zgłoszenia szkody

Szkodę można zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie zgłoszenia szkody lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii – dla EH 0801 107 107 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego), dla MTU 0801 107 108 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 62 22 (z telefonu komórkowego).

Przy zgłoszeniu szkody konsultant, bądź formularz poprosi o wskazanie:

• Daty, godziny i miejsce zdarzenia,
• numeru polisy, z której zostanie zgłoszona szkoda,
• numeru rejestracyjnego sprawcy szkody (w przypadku szkody na pojeździe, jeśli szkoda nie powstała z Twojej winy),
• numeru rejestracyjnego Państwa pojazdu (w przypadku szkody na pojeździe pojazdu Poszkodowanego),
• dane osobowe Poszkodowanego (PESEL),
• dane teleadresowe Poszkodowanego,
• dane osobowe Kierowcy pojazdu (PESEL) – jeżeli pojazd był w ruchu,
• okoliczności zdarzenia,
• dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia,
• dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia,
• rodzaj uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego,
• miejsce postoju pojazdu Poszkodowanego.

Jeśli w momencie zgłaszania szkody nie będziesz dysponować wszystkimi potrzebnymi danymi istnieje możliwość uzupełnienia ich na etapie likwidacji szkody.

Co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 3 lat. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych czas zgłoszenia szkody jest określony w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Opiekunem jest przydzielony likwidator po rejestracji szkody. Dane opiekuna szkody zostaną przesłane w treści wiadomości SMS. Z opiekunem można skontaktować się również przesyłając wiadomość za pomocą formularzu kontaktowego na stronie www.ergohestia.pl.

Kontakt z opiekunem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.ergohestia.pl lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii – dla EH 0801 107 107 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego), dla MTU 0801 107 108 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 62 22 (z telefonu komórkowego) bądź bezpośrednio na wskazany maili i numer telefonu w widomości SMS.

Opiekun szkody będzie się kontaktować w zależności od wyboru preferowanej ścieżki kontaktu wskazanej przy zgłoszeniu szkody - mailem, korespondencją tradycyjną bądź telefonicznie.

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy assistance należy skontaktować się pod numerem 801 114 114 lub 58 558 70 00

 • Dokumenty Poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • jeśli Policja zatrzymała dowód rejestracyjny, to opiekunowi szkody należy dostarczyć obustronną kopię lub odpis z wydziału komunikacji (dokument może uzyskać tylko właściciel/współwłaściciel pojazdu),
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja do wypłaty odszkodowania (dokument wskazujący podmiot upoważniony do odbioru odszkodowania wraz ze wskazaniem numeru rachunku i własnoręcznymi podpisami właścicieli mienia),
 • dane kierującego pojazdem, jeśli pojazd był w ruchu (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem),
 • pisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu - jeśli szkodę wyrządziła inna osoba,
 • adres jednostki Policji, która sporządzała notatkę ze zdarzenia (jeśli szkoda została zgłoszona Policji); Opiekun szkody będzie występował do Policji o sporządzoną ze zdarzenia notatkę,
 • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą.

 

W przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu potrzebne będą dodatkowo:

 • Komplet kluczy (ilość zgodna z deklaracją na polisie),
 • urządzenia uruchamiające zabezpieczenia,
 • dokumenty pochodzenia pojazdu - w tym oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu,
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Dokumenty do szkody można przesłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.ergohestia.pl bądź bezpośrednio na adres mail opiekuna szkody lub pocztą tradycyjną na adres STU ERGO Hestia S.A. ul. Hestii 181-731 Sopot.

Szczegóły dotyczące wypłaty odszkodowania zawarte są w decyzji przesłanej przez opiekuna szkody.

Konieczność organizacji dodatkowych oględzin można zgłosić bezpośrednio opiekunowi szkody, za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii – dla EH 0801 107 107 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego), dla MTU 0801 107 108 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 62 22 (z telefonu komórkowego).

Zadzwoń pod numer telefonu 58 766 30 11.

W przypadku wystąpienia szkody częściowej, czyli takiej, która kwalifikuje auto do naprawy, samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały technologiczny okres naprawy. Co ważne, okres ten obejmuje również udokumentowanie zamówienia i oczekiwania na części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez poszkodowanego.


W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, czyli wtedy, gdy przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe, zasadny okres wynajmu samochodu zastępczego przysługuje poszkodowanemu od powstania szkody do  dnia dokonania oględzin i otrzymania dokumentu informującego o kwalifikacji szkody, jako całkowitej oraz okresowi przeznaczonemu na zakup innego pojazdu (standardowo przyjmuje 7 dni). W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony. 

Sieć naprawcza to ERGO Hestia Pomoc 24 to marka Grupy ERGO Hestia, specjalizująca się w profesjonalnym zarządzaniu naprawami pojazdów. W trakcie likwidacji szkody i naprawy pojazdu angażujemy klienta w minimalnym stopniu - klient oddaje uszkodzone auto do jednego z rekomendowanych przez nas warsztatów zlokalizowanych w całym kraju i odbiera go po naprawie. Ubezpieczyciel nadzoruje i rozlicza cały proces bez udziału klienta. Usługa ERGO Hestii Pomoc 24 jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Listę warsztatów można znaleźć na stronie mapy warsztatów.

Rozliczenie kosztorysowe to rozliczenie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ERGO Hestię oznacza minimum formalności i szybką informację o przyznanej kwocie.

Rozlicznie serwisowe to rozliczenie szkody w wybranym serwisie na podstawie upoważnienia/cesji od Poszkodowanego.

Oświadczenie sprawcy powinno zawierać:
• Dane uczestników kolizji - imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i informacje dotyczące posiadanego prawa jazdy;
• data, miejsce i godzina zdarzenia;
• informacje dotyczące samochodu, którym kierował sprawca kolizji (marka, numer rejestracyjny i do kogo należy);
• dane dotyczące posiadanej polisie OC sprawcy (nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, okres ubezpieczenia);
• informacje dotyczące pojazdu, którym kierował Poszkodowany (marka, numer rejestracyjny i do kogo należy);
• opis zajścia zdarzenia - przyczyn kolizji oraz wskazanie uszkodzeń, jakie nastąpiły w pojazdach.


Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.ergohestia.pl.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dopuszcza możliwość przetwarzania danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Wszystkie niezbędne druki umieszczone zostały na stronie www.ergohestia.pl.

W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego:

 • 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania – obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu,
 • max 90 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody.

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego:

 • 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania - 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu.

W przypadku ubezpieczenia dotyczącego zielonej karty:

 • 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania – obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu,
 • max 90 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody.

W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego:

 • 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania – obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu,
 • max 90 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody.

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego:

 • 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania - 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu.

W przypadku ubezpieczenia dotyczącego zielonej karty:

 • 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia szkody,
 • jeżeli w powyższym terminie nie było możliwe ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania – obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu ostatniego wymaganego dokumentu,
 • max 90 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia szkody.

Reklamacja może być złożona poprzez formularz reklamacyjny na stronie zgłoszenia zdarzenia lub na stronie internetowej MTU a także w formie pisemnej:
• osobiście w każdej jednostce ERGO Hestii S.A.,
• przesyłką pocztową na adres STU ERGO Hestia SA, BLS-Likwidacja, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,


lub ustnej:
• telefonicznie za pośrednictwem infolinii – dla EH 0801 107 107 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego), dla MTU 0801 107 108 (z telefonu stacjonarnego), 58 555 62 22 (z telefonu komórkowego),
• osobiście do protokołu podczas wizyty w naszej jednostce.

Odwołanie należy kierować bezpośrednio na adres Opiekuna szkody lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ergohestia.pl.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez ERGO Hestię odwołania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Dyspozycja wypłaty to wskazanie przez osobę do tego uprawnioną (właściciela pojazdu lub upoważnionego) numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania bądź adresu do przekazu pocztowego.


Dyspozycja może zostać złożona:

1. listownie/faxem

 • Wystarczy podpis właściciela a w przypadku współwłasności podpisy wszystkich współwłaścicieli,
 • nie ma konieczności uwierzytelniania podpisu,
 • forma ta jest wymagana gdy właścicielem pojazdu jest firma.

2. telefonicznie 

 • Poprzez pobranie następujących danych: imię i nazwisko, adres właściciela konta, numer konta z podaniem nazwy banku,
 • forma telefoniczna ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do głównego właściciela jak i współwłaściciela.

3. mailowo
Podając dyspozycję wypłaty opiekunowi sprawy. Dyspozycja wypłaty dostarczana przez firmę powinna zawierać:

 • Pieczątkę firmową oraz,
 • odręczny podpis osoby składającej dyspozycję.

Jeżeli są Państwo w posiadaniu informacji, bądź dokumentów wskazujących na nowe, nieznane dotąd okoliczności sprawy, prosimy o ich przedstawienie i wysłanie za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej obsługi. Umożliwi nam to ponowną analizę zebranej dokumentacji i odniesienie się do treści wniesionej reklamacji.

Do zgłoszenia będą i potrzebne:
• Imię i nazwisko lub nazwa firmy,
• PESEL lub REGON,
• adres e-mail.

Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju zdarzenia należy spisać jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił), a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.


Jeżeli sprawcą zdarzenia będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, Poszkodowany - po dokładnym spisaniu danych z polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - powinien skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, które wskaże mu zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania lub bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.


Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny cudzoziemiec posiadający ważną Zieloną Kartę należy spisać:

 • Numer Zielonej Karty, rozpoczynający się od literowego wyróżnika np. BG, TR itd. (rubryka nr 4);
 • okres ważności Zielonej Karty,
 • dane osobowe posiadacza pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i jego marka,
 • nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę,

a następnie skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji, co do dalszego postępowania.


Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny Polak posiadający ważne OC należy spisać jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił), a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.


Jeżeli sprawcą kolizji drogowej jest posiadacz/kierowca pojazdu zarejestrowanego Polsce Poszkodowany obcokrajowiec powinien spisać wszystkie dane z posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych/Zielonej karty (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu, numer polisy, okres ważności polisy).


Poszkodowany ma następujące możliwości zgłoszenia szkody:

 • W kraju zdarzenia sprawdza (np. w Biurze Narodowym), jakie towarzystwo jest nominowanym korespondentem ubezpieczalni sprawcy i tam zgłasza szkodę (zarówno, gdy sprawca posiadał ZK jak i tylko OC),
 • zgłasza szkodę ze swojego ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC) z późniejszym regresem do sprawcy szkody.

 • Przy wypadku z ofiarami w ludziach,
 • przy wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego.

Termin na zgłoszenie: niezwłocznie
Podstawa prawna:
Art.16 ust.1 pkt.3) Ustawy z dnia 22-05-2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Pojazd uznany jest za jezdny, jeśli korzystanie z niego:

 1. Nie zagraża bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie narusza porządku ruchu na drodze i nie naraża kogokolwiek na szkodę;
 2. Nie zakłóca spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
 3. Nie powoduje wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;
 4. Nie powoduje niszczenia drogi;
 5. Zapewnia dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
 6. Nie powoduje zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Pojazd uznany jest za niejezdny w przypadku gdy:

 • Nie można go uruchomić ze względu na uszkodzenia (a nie np. brak paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych, chyba że ich wyciek wiąże się z uszkodzeniem układu lub zbiornika);
 • Uszkodzony został układ hamulcowy- wszelkie uszkodzenia układu hamulcowego, jezdnego, chłodzenia, paliwowego wyłączają pojazd z ruchu;
 • Ma duże uszkodzenia mechaniczne po kolizji - pojazd niejezdny - przy tego typu uszkodzeniach, w przypadku, gdy uszkodzone zewnętrzne elementy blacharskie zawierają ostre elementy, szczególnie jeśli wystają poza obrys pojazdu, bądź uszkodzenia uniemożliwiają korzystanie z pojazdu (np. brak możliwości dostania się do pojazdu bądź jego opuszczenia w razie zagrożenia);
 • Zbite/zerwane lewe lusterko - pojazd niejezdny - w rozumieniu przepisów prawa jest to pojazd, który nie może zostać dopuszczony do ruchu. Niemniej z racji potężnej dysproporcji pomiędzy kosztem naprawy i jej pracochłonnością, a kosztem wynajmu pojazdu zastępczego istnieje konieczność ograniczenia możliwości wynajmu pojazdu. Jeśli to tylko lusterko to szkoda trafi na likwidację uproszczoną;
 • Uszkodzony został reflektor - jeśli reflektor jest przerysowany bądź nieznacznie przesunięty to pojazd uznajemy za jezdny. Uszkodzenie klosza reflektora może pojazd dyskwalifikować jeśli jest znaczne (ostre elementy) bądź uniemożliwia (np. w warunkach deszczu) użytkowanie reflektora (np. woda dostaje się do żarówki powodując jej przepalenie). W przypadku świateł przeciwmgłowych to pojazd jest niejezdny tylko wtedy gdy nie posiada żadnego światła tylnego tego typu. W praktyce sytuacja rzadka, bo światła przeciwmgłowe są w większości samochodów zespolone ze światłami tylnymi;
 • Jest pęknięta szyba - pojazd niejezdny - pod warunkiem, że uszkodzenie znajduje się w polu widzenia kierowcy (mniej więcej zakres pracy ramion wycieraczek);
 • Nie działają wycieraczki- pojazd niejezdny - o ile uszkodzone nie są jedynie wymienne pióra wycieraczek;
 • Uszkodzony został fotel kierowcy - jeśli uszkodzenie polega na wyrwaniu fotela przekręconego do nadwozia pojazdu, to jest on niejezdny, jeśli chodzi o możliwość jego regulacji, to tylko jeśli jest ona niemożliwa, a nie utrudniona. Brak działania systemów elektrycznych nie powoduje braku jezdności;
 • Po szkodzie świecą się kontrolki w pojeździe - możliwość kontynuowania jazdy określa kolor kontrolki (czerwone są alarmowe), aby dowiedzieć się jednak co do właściwej przyczyny należy zapoznać się z instrukcją pojazdu.

Należy poinformować o tym ERGO Hestię, za pomocą Infolinii bądź formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.ergohestia.pl.

W celu ustalenia wysokości nowej składki, prosimy o bezpośredni kontakt ze swoim agentem.

Obsługa szkody

a) Zaloguj się do swojego iKonta, dzięki któremu:

 • Sprawdzisz, na jakim etapie jest Twoja szkoda,
 • dołączysz dokumenty,
 • skontaktujesz się z nami.

b) Skorzystaj z formularza kontaktowego,
c) Skontaktuj się z Opiekunem Twoje szkody poprzez e-mail, pismo lub telefonicznie
d) Pisemnie pod adresem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Dane kontaktowe Opiekuna szkody zostaną Tobie przesłane po zgłoszeniu szkody poprzez wiadomość SMS na wskazany numer kontaktowy do osoby Zgłaszającej szkodę, e-mail (jeżeli wyraziłeś zgodę na e-korespondencję i podałeś adres mailowy) lub będą znajdować się w piśmie wysłanym tradycyjną pocztą.

Jeżeli dokumentacja będzie kompletna to decyzja w sprawie Twojej szkody zostanie wydana w terminie 30 dni od zgłoszenia sprawy do Ubezpieczyciela.


W przypadku, kiedy informacje/dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania zostaną dostarczone później niż 30 dni od zgłoszenia sprawy do Ubezpieczyciela, decyzja w sprawie Twojej szkody zostanie wydana w terminie 14 dni od otrzymania ostatniego dokumentu pozwalającego na przyjęcie odpowiedzialności oraz określenie wartości szkody.

Odpowiedź dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów otrzymasz do 14 dni od daty ich otrzymania przez Ubezpieczyciela.

Otrzymasz stosowną auto odpowiedź z poczty Opiekuna szkody. Pamiętaj o wpisaniu w tytule wiadomości numeru szkody, którego dotyczy dokument. Wiadomości o rozmiarze powyżej 10 MB nie są przyjmowane przez nasz serwer, dlatego jeśli przesłana wiadomość przekroczyła ten rozmiar, prosimy o jej zmniejszenie i ponowne wysłanie.

W przypadku, kiedy Opiekun nie odbierze Twojego połączenia, postara się oddzwonić w ciągu kolejnych 24h (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy).

Informacji udzielamy:

 • Poszkodowanemu,
 • ubezpieczonemu/współubezpieczony,
 • ustawowemu opiekunowi (w przypadku osoby niepełnoletniej),
 • osobie pisemnie upoważnionej przez właściciela (zgodnie z pełnomocnictwem/upoważnieniem).

Treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia oraz kopię polisy znajdziesz w swoim iKoncie lub u swojego Agenta, a także osoby ubezpieczającej w przypadku polis grupowych.

Odszkodowanie/świadczenie ustalane jest w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty w Twojej szkodzie, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, czyli przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Reklamację (odwołanie) od decyzji możesz złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, ustnie lub pisemnie – podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA, przesyłką pocztową na adres STU ERGO Hestia SA, Biuro Operacji i Likwidacji Szkód, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, mailowo lub telefonicznie Opiekunowi szkody.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji (odwołania), a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na e-korespondencję i podałeś adres e-mail lub/i numer telefonu komórkowego, Opiekun szkody będzie się z Tobą kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub/i sms-owo, a także telefonicznie. W innym przypadku kontakt będzie prowadzony tradycyjną pocztą.

Na każdym etapie likwidacji szkody możesz przesłać swój kosztorys lub wycenę prac, które podlegać będą weryfikacji.

Wystąpimy do banku o zgodę. Jeżeli uzyskasz ją we własnym zakresie, może to przyspieszyć podjęcie decyzji w Twojej sprawie.

Tak, powinieneś powiadomić administrację budynku o każdym przypadku zalania mieszkania.

W przypadku awarii instalacji, która doprowadziła do szkody (np. zalania), konieczne jest zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody. W przypadku, kiedy niezbędne jest usunięcie awarii prosimy o wykonanie zdjęć wskazujących jej miejsce oraz ewentualnych prac związanych z poszukiwaniem tego miejsca – koszty związane z poszukiwaniem przyczyny szkody zostaną Tobie zwrócone jeśli posiadasz odpowiedni wariant ubezpieczenia. Pozostaw uszkodzone elementy do wglądu oraz zachowaj faktury lub rachunki za wykonane usługi.

W przypadku uszkodzenia elementów budynku takich jak dach, konieczne jest zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody. Jeżeli konieczne będzie wykonanie wstępnych prac naprawczych wykonaj zdjęcia uszkodzeń, a także postępu prac. Pozostaw uszkodzone elementy do wglądu oraz zachowaj faktury lub rachunki za wykonane usługi.