Ubezpieczenie mieszkania

Dom i mieszkanie

Mieszkanie

Zabezpiecz swoje mieszkanie przed niespodziewanymi zdarzeniami

Pożar, zalanie, huragan, grad, przepięcie, kradzież z włamaniem – to przykłady zdarzeń, które mogą uszkodzić lub nawet zniszczyć Twoje mieszkanie wraz z całym jego wyposażeniem. To skutecznie zburzy Twój spokój i poczucie bezpieczeństwa, nie mówiąc już o kosztach. Zabezpiecz się na wypadek takich zdarzeń – ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii zapewni Ci rekompensatę poniesionych szkód. W najszerszym wariancie ubezpieczenia, All risk, zyskasz ochronę w razie wystąpienia wszelkich szkód (oprócz wyłączonych z ochrony), niezależnie od ich przyczyny, w tym szkód wyrządzonych w mieszkaniu przez Ciebie, Twoich bliskich lub domowe zwierzęta.

Dodatkowo dzięki ubezpieczeniu Home Assistance zyskasz wsparcie w razie awarii urządzeń domowych czy instalacji, a w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku otrzymasz pomoc w ramach Medical Assistance. To gwarancja psychicznego komfortu.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla osób fizycznych oraz ich bliskich wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe, które chcą chronić swoje mieszkanie przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczenie obejmuje Twoje mieszkanie wraz z:

 • urządzeniami technicznymi, takimi jak: instalacje, baterie słoneczne, sieć wodno-kanalizacyjna lub grzewcza,
 • elementami wykończenia, takimi jak np. wykładziny, powłoki malarskie, wewnętrzne: drzwi, okna, rolety, szyby kominkowe,
 • pomieszczeniami przynależnymi, np. piwnicą, miejscem postojowym pojazdu wewnątrz budynku,
 • murami, ścianami działowymi,
 • zewnętrznymi: drzwiami, oknami, parapetami, roletami, kratami, markizami; balkonami, tarasami, loggiami,
 • zewnętrznymi częściami składowymi.
mieszkanie

Ubezpieczenie obejmuje ochroną również:

 • wyposażenie mieszkania, np. meble, sprzęt AGD i RTV (np. telewizory, dekodery, rzutniki multimedialne), komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, skanery, routery, switche; akwaria, lustra, kuchenne płyty grzewcze, elektronarzędzia oraz narzędzia gospodarcze, a nawet zapasy zgromadzone w Twoim gospodarstwie domowym,
 • rzeczy osobiste, czyli przedmioty, które Ty lub Twoi bliscy używacie w życiu prywatnym, takie jak: odzież, biżuterię, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny, przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, czy środki pomocnicze wspierające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami (np. aparaty słuchowe, pompy insulinowe, kule, wózki inwalidzkie),
 • architekturę ogrodu, czyli: ogrodzenia, altany, wiaty, wyposażenie placu zabaw, huśtawki, jacuzzi, meble ogrodowe, grille, kojce dla zwierząt, doniczki, pergole i Twoją roślinność ogrodową,
 • dzieła sztuki, antyki czy kolekcje.

Ochrona obejmuje również rzeczy, które zostały Ci użyczone lub wypożyczone przez pracodawcę.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Twojego mieszkania obejmuje jego uszkodzenie lub zniszczenie w następstwie nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń. Już w standardzie zapewnia ono szeroki zakres ochrony od zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie (spowodowane np. opadami deszczu, cofnięciem się cieczy z sieci kanalizacyjnej, wydostaniem się wody z urządzeń domowych w wyniku ich awarii), grad, uderzenie pioruna czy huragan. Ochronę możesz rozszerzyć o szkody spowodowane przepięciem bądź rozmrożeniem.

W najszerszym wariancie – All risk – chronimy Cię również od następstw wszelkich zdarzeń, które nie zostały wprost wyłączone z zakresu odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W ramach All risk odpowiadamy również za tzw. szkody własne, tzn. wyrządzone w mieszkaniu przez Ciebie i Twoich bliskich oraz przez Twoje zwierzęta. Niezależnie od wybranego wariantu otrzymujesz również ochronę na wypadek utraty mieszkania wskutek decyzji administracyjnej o rozbiórce budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. Ochrona istnieje niezależnie od miejsca wystąpienia zdarzenia losowego, będącego przyczyną decyzji o rozbiórce.

mieszkanie

Możesz również ubezpieczyć swoje mieszkanie wraz z jego zawartością od kradzieży czy wandalizmu. Ubezpieczenie mienia od kradzieży obejmuje:

 • kradzież ubezpieczonych przedmiotów z włamaniem, m.in. sprzętu elektronicznego, gotówki, dokumentów itp.,
 • rabunek,
 • zniszczenie, również przy próbie włamania, zewnętrznych części składowych budynku lub lokalu,
 • wandalizm, w tym graffiti,
 • w wariancie All risk również kradzież zwykłą (bez śladów włamania) obejmującą architekturę ogrodu przynależącego do mieszkania (grilla, mebli ogrodowych, wyposażenia placu zabaw), kosiarki i inne narzędzia służące do skracania trawy oraz zewnętrzne części składowe mieszkania, m.in. kamer, baterii słonecznych, klimatyzatorów, a także: stacjonarnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich elementów. 

W każdym wariancie możesz rozszerzyć ochronę o ryzyko powodzi.

Sytuacje „z życia wzięte”

Historia pierwsza

Opis szkody: Awaria wężyka doprowadzającego wodę do spłuczki ustępowej spowodowała zalanie budynku – toalet, korytarza na parterze i wejścia. Zalegająca woda uszkodziła też instalację elektryczną.

Wykonane prace to:

 • usunięcie zacieków,
 • wygładzenie, gruntowanie powierzchni i malowanie ścian,
 • wykucie i wstawienie nowych drzwi,
 • mycie po robotach malarskich,
 • sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej.

Kwota przyznanego odszkodowania: 6108 zł.

Historia druga

Opis szkody: Do mieszkania przez otwarte okno wleciał łabędź, który uszkodził szybę w oknie i rolety oraz zabrudził ściany w pokoju.

Ubezpieczony posiadał ochronę w wariancie All risk, co pozwoliło na przyjęcie odpowiedzialności za zdarzenie.

Odszkodowanie wyniosło 2 500 zł.

Ubezpieczenia dodatkowe

Ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii możesz uzupełnić o usługi assistance, dzięki którym zyskujesz pomoc takich specjalistów jak ślusarz, hydraulik czy elektryk. Ubezpieczenia dodatkowe uzupełniają podstawową ochronę, zapewniając Ci poczucie finansowego i organizacyjnego bezpieczeństwa – wystarczy jeden telefon.

Ubezpieczenie zapewnia:

 • organizację i pokrycie niezbędnych kosztów usług specjalistów, m. in. ślusarza, elektryka, hydraulika w celu dokonania naprawy w miejscu ubezpieczenia w razie wystąpienia awarii, przepięcia, zdarzenia losowego, uszkodzenia zamka lub zgubienia kluczy,
 • transport sprzętu do i z najbliższego serwisu naprawczego, jeżeli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest możliwa,
 • pokrycie kosztu części zamiennych użytych do dokonania naprawy – do wysokości 200 zł.

Ubezpieczenie to zapewnia:

 • pomoc w sytuacji uszkodzenia bądź zniszczenia mieszkania, wskazanego jako miejsce ubezpieczenia, uniemożliwiające jego dalsze zamieszkiwanie,
 • szeroki zakres dostępnych usług, m.in. zakwaterowanie Ciebie i Twoich bliskich nawet przez 1 rok, ochronę i dozór mienia w miejscu ubezpieczenia, transport mienia do wskazanego przez Ciebie miejsca, składowanie mienia, transport Twoich dzieci do szkoły, przedszkola lub żłobka, opiekę nad zwierzętami domowymi.

Dzięki ubezpieczeniu Medical Assistance możesz liczyć na wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy medycznej dla Ciebie lub Twoich bliskich.

Ubezpieczenie zapewnia:

 • szeroki zakres dostępnych świadczeń, np. wizytę lekarza albo pielęgniarki w miejscu pobytu Twojego lub Twoich bliskich, dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego, transport medyczny, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, opiekę nad zwierzętami domowymi, dowóz podstawowych artykułów spożywczych, pomoc domową,
 • wideokonsultację lub telekonsultację z lekarzem,
 • możliwość wyboru wariantu podstawowego lub rozszerzonego, które różnią się od siebie liczbą dostępnych usług.

Dodatek ten można wykupić wraz z ubezpieczeniem mienia oraz ubezpieczenia NNW.

Korzyści dla Ciebie

 • Poczucie finansowego bezpieczeństwa na wypadek strat spowodowanych niespodziewanymi zdarzeniami.

 • Elastyczny zakres ubezpieczenia pozwalający na dopasowanie do Twoich potrzeb.

 • Kompleksowa ochrona, w tym również wariant All risk.

 • Organizacja i pokrycie przez ERGO Hestię kosztów usług assistance w zakresie wskazanym w ubezpieczeniu.

 • Łatwa i szybka ścieżka likwidacji szkód.

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany ochroną ubezpieczeniową Twojego mieszkania?

Znajdź agenta w swojej okolicy

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał  marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Pliki do pobrania