Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym.

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym

Zabezpiecz się przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim

Zalanie sąsiada, wybicie piłką szyby przez Twoje dziecko, potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze, ugryzienie listonosza przez psa będącego pod Twoją opieką - to tylko niektóre ze szkód, jakie Ty lub Twoi bliscy możecie wyrządzić osobom trzecim.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?  

Ubezpieczenie kierujemy do osób fizycznych, poszukujących ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z życiem prywatnym, w tym użytkowaniem nieruchomości czy posiadaniem zwierząt. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym ochroni Twoje finanse przed następstwami takich szkód, przez cały rok, na całym świecie.   

Co obejmuje? 

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody:

 • w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie, osoby bliskie wspólnie z Tobą prowadzące gospodarstwo domowe i Twoje niepełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona obejmuje również szkody, które innym wyrządzi pomoc domowa lub inne osoby wykonujące prace w Twoim gospodarstwie domowym,
 • w  mieniu lub na osobie wyrządzone przez dzieci będące pod Twoim nadzorem, wyrządzone przez Twoje dzieci, które nie ukończyły 13 lat, bez względu na to kto sprawował nad nimi opiekę (odpowiedzialność za szkody nawet do 20 tys. zł). Zyskujesz zatem ochronę na wypadek roszczeń osób trzecich, spowodowanych np. wybiciem szyby przez dziecko podczas gry w piłkę czy uszkodzenia cudzego pojazdu przez uderzenie hulajnogą podczas beztroskiej jazdy Twojej pociechy,
 • powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych, np. ugryzieniem osoby trzeciej przez Twojego psa,
 • wynikające z uprawiania przez Ciebie sportów rekreacyjnych i podwyższonego ryzyka, jak również użytkowania sprzętu sportowego,
 • wyrządzone w  związku z użytkowaniem lub posiadaniem domu, mieszkania, domku letniskowego, budynku gospodarczego lub architektury ogrodu – w  tym tych, których jesteś najemcą. Jeśli np. zalejesz mienie osoby trzeciej, przykładowo Twojego sąsiada, przejmiemy odpowiedzialność i pokryjemy koszty usunięcia szkody.

Historie naszych klientów

wzorst cen

Opis szkody:

Podczas spaceru pies ubezpieczonego zaatakował poszkodowaną i jej psa. Pies poszkodowanej został pogryziony i wymagał wizyty u weterynarza, dodatkowo uszkodzeniu uległ płaszcz poszkodowanej.  

Zgłoszone roszczenie dotyczyło zwrotu kosztów:

 • wizyty u weterynarza i leczenia psa,
 • uszkodzonego ubrania. 

Kwota przyznanego odszkodowania: 1 037 zł 

Korzyści dla Ciebie

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 2 mln zł w III Wariancie Ubezpieczenia.

 • Ochrona na całym świecie.

 • Odpowiedzialność za zalanie niezależne od Twojej winy.

 • Odpowiedzialność również za mienie wynajmowane i  wypożyczone oraz sprzęt powierzony przez pracodawcę.

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe oraz konie.

 • Ochrona w razie szkód wyrządzonych przez Twoje dzieci do 13 roku życia, niezależnie od Twojej winy w sprawowaniu nadzoru.

 • Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez osoby bliskie, wspólnie z Tobą prowadzące gospodarstwo domowe.

Jesteś zainteresowany?

Jesteś zainteresowany kompleksową ochroną na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.  

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Pliki do pobrania