Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pojazd

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Chroń się przed kosztami własnych błędów za kierownicą

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) gwarantuje Ci ochronę finansową w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę innym osobom – w ich mieniu lub im osobiście. Poszkodowany będzie mógł wówczas zaspokoić swoje roszczenia finansowe w ramach Twojej umowy ubezpieczenia OC i w ramach sumy gwarancyjnej, określonej w przepisach prawa. Pozwoli to ochronić Twój majątek jako sprawcy zdarzenia, który ponosi cywilną odpowiedzialność za szkodę – przejmie ją za Ciebie ERGO Hestia, wypłacając określone świadczenia i odszkodowania poszkodowanemu.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z obowiązującym prawem musisz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC niezależnie od rodzaju pojazdu, który posiadasz (np. samochód, przyczepa, ciągnik rolniczy).

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Mężczyna w aucie

Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w ramach sumy gwarancyjnej oraz chroni majątek sprawcy szkody, który ponosi cywilną odpowiedzialność za jej powstanie.

Ochroną objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz z jego użytkowaniem, powstałe m.in.:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, np. uderzenie drzwiami w zaparkowany obok samochód,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania lub postoju.

Kupując ubezpieczenie OC w ERGO Hestii możesz wybrać spośród trzech wariantów. Pozwala to na rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe (dobrowolne), dostępne w wariancie II i III.

Ubezpieczenia dodatkowe

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej lub szyb bocznych, w wyselekcjonowanych punktach obsługi na terenie Polski,
 • Zakres terytorialny – Europa (możliwość skorzystania z wymiany szyb w warsztacie w Polsce, nawet, gdy szkoda będzie miała miejsce na terenie Europy),
 • suma ubezpieczenia to 5 tys. zł, a udział własny – 50 zł (w przypadku szkody w szybie czołowej lub przedniej szybie panoramicznej),
 • stosujemy części alternatywne, o jakości równej szybie fabrycznej,
 • w ramach ubezpieczenia zwracamy poniesione koszty parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym do wysokości do 300 zł (brutto), jeżeli naprawa lub wymiana szyby w punkcie obsługi nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody,
 • jeśli z powodu uszkodzenia szyby nie można bezpiecznie kontynuować jazdy, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu na terytorium Polski do najbliższego punktu obsługi.

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdów w razie ich zderzenia się z Twojej winy,
 • odbywa się z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez uczestników zderzenia na terytorium Polski, maksymalnie do 150 km dla każdego pojazdu,
 • może obejmować pojazd ubezpieczony oraz pojazdy, które się z nim zderzyły – jeśli zostały uszkodzone, a rozmiar uszkodzeń nie pozwala na bezpieczne kontynuowanie jazdy,
 • usługa realizowana na Twój wniosek lub za Twoją zgodą,
 • suma ubezpieczenia to 2 tys. zł.

 • w razie zderzenia się pojazdów spowodowanego z Twojej winy, obejmuje organizację i pokrycie kosztów wynajęcia oraz dostarczenia pojazdów zastępczych do miejsca zderzenia lub wynajęcia pojazdów zastępczych i transportu kierowców i pasażerów, którzy brali udział w zderzeniu – dla wszystkich jego uczestników,
 • przysługuje na maksymalnie 3-dniowy okres naprawy, jeśli Twój pojazd został uszkodzony,
 • suma ubezpieczenia to 3 tys. zł.

 • obejmuje udzielenie telefonicznych porad prawnych związanych z ubezpieczonym pojazdem, m.in. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu wyrządzonej czynem niedozwolonym (porada prawna w przypadku szkód w pojeździe) i z tytułu szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym (porada prawna w przypadku szkód osobowych w komunikacji).

 • jeśli w okresie ubezpieczenia dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to wyliczając wysokość składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia OC w ERGO Hestii zachowamy Twój dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (bez brania pod uwagę ww. szkody).

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Jeśli jesteś naszym Klientem, a Twój pojazd został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego z tytułu OC u innego Ubezpieczyciela, który należy do systemu BLS, możesz zlikwidować szkodę bezpośrednio w ERGO Hestii. Dzięki temu skorzystasz z naszego wysokojakościowego serwisu likwidacyjnego. Wypłacimy Ci odszkodowanie i rozliczymy się z Ubezpieczycielem sprawcy – to dla Ciebie duże ułatwienie!

Korzyści dla Ciebie

Kobieta w aucie

Co zyskujesz?

 • Ubezpieczenie OC chroni Cię przed ewentualnymi kosztami, których pokrycie byłoby Twoim obowiązkiem w razie spowodowania wypadku – ERGO Hestia wypłaci je poszkodowanym zamiast Ciebie w ramach polisy OC,
 • wykupienie ochrony w zakresie ryzyka OC spełnia ustawowy obowiązek ciążący na posiadaczu każdego pojazdu mechanicznego,
 • pojazd zastępczy oraz holowanie dostępne dla ubezpieczonego – jeżeli był sprawcą,
 • ubezpieczenie szyb jako dopełnienie zakresu OC posiadacza pojazdu,
 • wsparcie w postaci usługi Telefoniczny Asystent Prawny, działającej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przykład szkody:

OC posiadacza pojazdu

Opis szkody:

Ubezpieczony stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie poszkodowanej, wskutek czego uszkodzeniu uległy:

 • brama wjazdowa,
 • słupy ogrodzenia,
 • siatka ogrodzenia,
 • mur ogrodzenia.

Kwota przyznanego odszkodowania: 2796 zł.

Skontaktuj się z nami

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek szkód, które wyrządzisz innym, jadąc swoim pojazdem?

Znajdź agenta w swojej okolicy

Wybierz nasze ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ERGO Hestii!

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Pliki do pobrania