Ubezpieczenie sportowe

Ubezpieczenie sportowe

O ubezpieczeniu

Uprawiaj Twój ulubiony sport z poczuciem bezpieczeństwa

Lubisz aktywne życie? Pakiet ERGO Sport to oferta dla Ciebie. Zapewnia on ochronę ubezpieczeniową niezależnie od tego, jaki rodzaj sportu uprawiasz – rekreacyjny, ryzykowny czy ekstremalny. ERGO Sport oferuje Ci kompleksową i elastyczną ochronę przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków i niespodziewanych zdarzeń, do jakich może dojść w trakcie uprawiania sportu. Chronimy entuzjastów ponad 120 dyscyplin sportowych.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

To ubezpieczenie dla osób aktywnych i uczestników obozów sportowych, uprawiających sport regularnie lub sezonowo, a także zawodowo i zarobkowo (np. instruktorzy sportowi).

Od czego chroni to ubezpieczenie?

W skład ERGO Sport wchodzi pięć ubezpieczeń głównych, a także wiele dodatków oraz rozszerzeń, które możesz dopasować do swoich oczekiwań i specyfiki uprawianego sportu.

W każdym z trzech dostępnych wariantów dostępnych jest 5 ubezpieczeń podstawowych:

W ramach tego ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. kompleksowo organizuje i pokrywa koszty Twojego powrotu do zdrowia – od organizacji transportu medycznego po wypadku, poprzez pobyt w placówce medycznej, aż po przeprowadzenie rehabilitacji.

Ubezpieczenie oferuje:

 • proces rehabilitacji obejmujący diagnostykę, niezbędne zabiegi i operacje oraz opracowanie i przeprowadzenie indywidualnego planu rehabilitacji,
 • plan rehabilitacji przygotowany przez specjalistów w dziedzinie urazów sportowych,
 • szeroki zakres – oprócz złamań również skręcenia/zwichnięcia stawów oraz zerwania więzadeł,
 • aż do 50 tys. zł sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy plan rehabilitacji nie może zostać przeprowadzony ze względu na Twój stan zdrowia. Otrzymane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. dodatkowe badania czy zakup leków.

Suma ubezpieczenia to nawet 20 tys. zł.

Ubezpieczenie obejmuje niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 • wizytę lekarza, pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny,
 • pomoc opiekuńczą, np. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi,
 • dowóz niezbędnych artykułów spożywczych lub rzeczy osobistych do szpitala oraz transport dzieci do szkoły lub przedszkola,
 • możliwość skorzystania z pomocy domowej,
 • pomoc psychologa po nieszczęśliwym wypadku.

Ubezpieczenie zapewnia:

 • wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 5% lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pokrycie kosztów leczenia poniesionych po wypadku, np. koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów ambulatoryjnych,
 • wypłatę świadczenia (30 tys. zł) oraz opiekę Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym w przypadku całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej wykonywanej zarobkowo,
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości aż 120 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 200 tys. zł.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • odpowiedzialność w sytuacji, gdy wyrządzisz szkody innym osobom (np. podczas uprawiania sportu), wyrządzą je Twoje dzieci czy zwierzęta domowe,
 • odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego czy mienia hotelowego,
 • możliwość skorzystania z pomocy Telefonicznego Asystenta Prawnego,
 • w ramach OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 1 milion zł.

Ochrona obowiązuje na całym świecie.

Przykład z naszej praktyki

27–letni klient, miłośnik windsurfingu, wybrał się do Rewy na urlop. Niestety w trakcie jednego z manewrów poważnie zwichnął bark. Na szczęście wykupił ubezpieczenie Rehabilitacja oraz Sport Assistance. W pierwszej kolejności klient zamówił wizytę lekarza do hotelu w celu unieruchomienia barku. Po powrocie z urlopu zorganizowaliśmy mu usługę Rehabilitacji w jego rodzinnym mieście.

Korzyści dla Ciebie

 • Pełna ochrona podczas uprawiania sportu – szeroki wachlarz dyscyplin sportowych objętych zakresem ubezpieczenia.

 • Nowatorskie rozwiązania dotyczące rehabilitacji i świadczenia z indywidualnym planem rehabilitacji.

 • Wsparcie finansowe, jeżeli stan klienta uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji.

 • Szeroki zakres usług assistance.

 • Organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej.

 • Możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej bądź rocznej.

 • Szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych i rozszerzeń, pozwalający na dopasowanie do Twoich indywidualnych potrzeb.

 • Polisy i certyfikaty drukowane są dwujęzycznie: w języku polskim i angielskim.

Jesteś zainteresowany?

Poszukujesz kompleksowej ochrony podczas uprawiania sportu?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.