ubezpieczenie sportowe

Ubezpieczenie sportowe

Ubezpieczenie dodatkowe

ERGO Sport

W ERGO Sport do każdego z wariantów oferujemy ubezpieczenia dodatkowe lub rozszerzenia, które zwiększą zakres Twojej ochrony i zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa podczas wszelkich aktywności sportowych.

Ubezpieczenia dodatkowe

Sprzęt sportowy

Masz cenny sprzęt? Ubezpiecz go od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży. Ubezpieczenie obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Twojego sprzętu sportowego, np. roweru, nart, deski do surfingu oraz akcesoriów niezbędnych do uprawiania sportu, w tym odzieży ochronnej, w trakcie podróży na całym świecie.  

Jeśli stracisz lub poważnie uszkodzisz sprzęt, ubezpieczenie pokryje również koszty wypożyczenia nowego.

Podróż

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku w trakcie zagranicznej podróży prywatnej lub służbowej. Polisa obejmuje usługi niezbędne do przywrócenia Ci stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju zamieszkania lub kontynuację zaplanowanej podróży.

Ubezpieczenie oferuje:

 • pokrycie kosztów leczenia, np. konsultacji i wizyt lekarskich, zakupu leków, leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, 
 • Assistance opiekuńczy, m.in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, które pozostały bez opieki osoby dorosłej w podróży; opiekę nad zwierzętami towarzyszącymi Ci w podróży; transport i pobyt jednej osoby towarzyszącej, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego tego wymaga; dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • transport medyczny,
 • ratownictwo w górach i na morzu, obejmujące poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, pomoc medyczną na miejscu zdarzenia oraz transport do najbliższej placówki medycznej,
 • koszty Twojego powrotu do kraju zamieszkania lub miejsca docelowego podróży, w tym zmiany rezerwacji lotu lub koszty transportu w razie konieczności przerwania Twojej podróży, z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci bliskiej osoby,
 • całodobowy dostęp do infolinii Centrum Alarmowego.
ubezpieczenie dodatkowe

Karnety i kursy

Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu Twojego nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Bagaż

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie utraty lub zniszczenia przedmiotów osobistych, np. telefonu, tabletu, kluczy – podczas codziennego użytkowania, jak i w podróży na całym świecie. Ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu lub kampera oraz w bagażnikach zewnętrznych.


dodatkowe

Ubezpieczenie zapewnia również:

 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów,
 • organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych,
 • ochronę w razie rabunku bagażu pozostającego pod Twoją bezpośrednią opieką oraz zgubienia lub kradzieży z włamaniem bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi lub oddanego do przechowalni bagażu, a także w sytuacji, gdy utracisz możliwość sprawowania opieki nad mieniem w wyniku wypadku,
 • ochronę w przypadku pozostawienia bagażu w zamkniętym miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku pojazdu, kamperze, przyczepie kempingowej czy kabinie statku,
 • ochronę podczas przewożenia bagażu wewnątrz pojazdu mechanicznego lub w zamkniętych bagażnikach zewnętrznych.

W ramach pakietu ERGO Sport możesz rozszerzyć swoją ochronę o

Uprawiasz ryzykowne dyscypliny sportu, np. hokej na lodzie, kitesurfing, jeździectwo, kolarstwo torowe lub cross-country, narciarstwo alpejskie po oznakowanych trasach, wspinaczkę na szlakach czy trekkking do 5300 m. n.p.m.?

Rozszerzenie zakresu o Dyscypliny ryzykowne jest przeznaczone dla Ciebie! Otrzymujesz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC związanych z uprawianiem ryzykownych dyscyplin sportowych wskazanych w OWU.

Ekscytują Cię ekstremalne dyscypliny sportu, takie jak base jumping, boks, house running, kajakarstwo morskie lub górskie, lotnictwo, bungee jumping, czy sztuki walki?

Wybierz rozszerzenie ochrony o Dyscypliny ekstremalne – otrzymasz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC związanych z uprawianiem ekstremalnych dyscyplin sportowych wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie obejmuje rozszerzenie ochrony o następstwa wypadków związanych z zawodowym lub zarobkowym uprawianiem sportu, z wyłączeniem sportów ekstremalnych.

Jesteś zainteresowany?

Jesteś zainteresowany kompleksową ochroną podczas uprawiania sportu?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.