para

Ubezpieczenie grupowe

na życie dla klienta indywidualnego

Chroń życie i zdrowie korzystając z oferty grupowych ubezpieczeń na życie

Oferta Grupy Otwartej to wyjątkowe ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia oferowane przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. Jako klient indywidualny otrzymujesz możliwość skorzystania ze wszystkich zalet, jakie daje ubezpieczenie grupowe.

Przystępując do Grupy Otwartej nie musisz przedstawiać wyników swoich badań medycznych. Niezależnie od wybranego przez Ciebie wariantu, odnosisz się wyłącznie do trzech krótkich oświadczeń dotyczących Twojego stanu zdrowia, dwóch oświadczeń związanych z wykonywanym zawodem oraz czynnościami zawodowymi uznawanymi za niebezpieczne.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

kobieta_foter

Do ubezpieczenia w Grupie Otwartej mogą przystąpić osoby od 18 roku życia do nieukończonego 66 roku życia:

 • pracujące, stawiające na samodzielność w doborze oferty zawierającej ochronę dotychczas dostępną tylko u swojego pracodawcy,
 • wykonujące wolny zawód,
 • prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • studenci,
 • rolnicy,
 • a także osoby niepracujące.

Jakie atuty ma to ubezpieczenie?

 • Oferuje wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 400 tys. zł z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz do 20 tys. zł w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania.

 • Zapewnia szeroką ochronę w przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego (w odniesieniu do aż 34 jednostek chorobowych) oraz dziecka (w odniesieniu do aż 18 jednostek chorobowych).

 • Może zapewnić świadczenia dla Ubezpieczonego w przypadku zachorowania lub śmierci jego bliskich (małżonka, partnera, rodzica, teścia i dziecka).

 • Trwa do rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony kończy 70 lat, ale może być kontynuowane również po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia w zakresie: zgonu, zgonu w następstwie wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).

 • Ochrona świadczona jest już od następnego dnia po wystawieniu certyfikatu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem okresów karencji (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia).

 • Zapewnia wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne również w sytuacji, gdy pobyt w szpitalu był związany z ciążą (również mnogą), porodem i połogiem oraz gdy pobyt w szpitalu trwał tylko jeden pełny dzień, niezależnie od tego, czy przyczyną hospitalizacji była choroba czy nieszczęśliwy wypadek.

Ochrona w tym ubezpieczeniu

Możesz wybrać jeden spośród 10 atrakcyjnych i przejrzystych wariantów. Wybór pozwala na dopasowanie zakresu ochrony i wysokości składki do Twoich indywidualnych potrzeb. To Ty decydujesz, czy ochroną ubezpieczeniową obejmiemy tylko Ciebie, czy Ciebie i Twoje dziecko, czy Ciebie i Twoją rodzinę.

Warianty ubezpieczenia

Dla Mnie

A. jeśli nie ukończyłeś 54 roku życia:

Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie, takich jak: zgon, zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant podstawowy+ Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony+ Wariant premium

Dla Mnie
i dziecka        

Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 100 000 zł200 000 zł220 000 zł260 000 zł400 000 zł200 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 75 000 zł150 000 zł165 000 zł195 000 zł300 000 zł150 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 75 000 zł150 000 zł165 000 zł195 000 zł300 000 zł150 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 50 000 zł100 000 zł110 000 zł130 000 zł200 000 zł100 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 35 000 zł60 000 zł86 000 zł105 000 zł140 000 zł60 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 25 000 zł50 000 zł55 000 zł65 000 zł100 000 zł50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 300 zł500 zł600 zł700 zł750 zł500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku -400 zł550 zł600 zł600 zł400 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku -17 000 zł20 000 zł25 000 zł50 000 zł17 000 zł
Operacja chirurgiczna -do 2 000 złdo 2 500 złdo 3 000 złdo 3 500 złdo 2 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort -12 000 zł15 000 zł17 000 zł20 000 zł12 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego -do 140 złdo 160 złdo 200 złdo 200 złdo 140 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* -180 zł200 zł250 zł300 zł180 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* -110 zł120 zł150 zł200 zł110 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego -do 3 000 złdo 3 000 złdo 5 000 złdo 7 000 złdo 3 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego -----3 000 zł
Zgon dziecka -----3 500 zł
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* -----7 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka -----3 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka -----700 zł
Składka miesięcznaod 35 złod 70 złod 85 złod 105 złod 130 złod 72 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaDla Nas

Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant rozszerzony
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 140 000 zł160 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 105 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 105 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 70 000 zł80 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 45 000 zł50 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 35 000 zł40 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 450 zł500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 300 zł350 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł17 000 zł
Operacja chirurgiczna do 1 500 złdo 1 750 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort 8 000 zł10 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego do 120 złdo 130 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 160 zł170 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* 100 zł105 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego do 2 000 złdo 2 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 25 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka/partnera 12 000 zł15 000 zł
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 10 000 złdo 12 000 zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera 3 000 zł3 500 zł
Zgon rodzica/teścia -1 700 zł
Składka miesięcznaod 60 złod 80 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaDla Rodziny

Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczący Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant rozszerzony
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 90 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 67 500 zł90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 67 500 zł90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 45 000 zł60 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 32 000 zł40 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 22 000 zł30 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 250 zł300 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 200 zł250 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000 zł10 000 zł
Operacja chirurgiczna -do 1 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres komfort 4 000 zł5 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego do 80 złdo 90 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 120 zł130 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* 80 zł85 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego -do 1 500 zł
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 20 000 zł20 000 zł
Zgon małżonka/partnera 10 000 zł10 000 zł
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku -do 10 000 zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera 2 000 zł3000 zł
Zgon rodzica/teścia 1 800 zł2 300 zł
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 3 000 zł4 000 zł
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 000 zł8 000 zł
Zgon dziecka 3 500 zł4 000 zł
Urodzenie się dziecka 1 000 zł1 200 zł
Urodzenie martwego noworodka 3 000 zł3 500 zł
Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku -do 10 000 zł
Wada wrodzona dziecka -2 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 2 000 zł3 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana 300 zł700 zł
Składka miesięcznaod 59 złod 79 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaDla Mnie

B. jeśli ukończyłeś 54 rok życia:

Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie takich jak: zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant podstawowy+ Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony+ Dla Mnie i dziecka
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 100 000 zł200 000 zł220 000 zł260 000 zł200 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 75 000 zł150 000 zł165 000 zł195 000 zł150 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 75 000 zł150 000 zł165 000 zł195 000 zł150 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 50 000 zł100 000 zł110 000 zł130 000 zł100 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 35 000 zł60 000 zł86 000 zł105 000 zł60 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 25 000 zł50 000 zł55 000 zł65 000 zł50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 300 zł500 zł600 zł700 zł500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku -400 zł550 zł600 zł400 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku -17 000 zł20 000 zł25 000 zł17 000 zł
Operacja chirurgiczna -do 2 000 złdo 2 500 złdo 3 000 złdo 2 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny -12 000 zł15 000 zł17 000 zł12 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego -do 140 złdo 160 złdo 200 złdo 140 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* -180 zł200 zł250 zł180 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* -110 zł120 zł150 zł110 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego -do 3 000 złdo 3 000 złdo 5 000 złdo 3 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego ----3 000 zł
Zgon dziecka ----3 500 zł
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* ----7 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka ----3 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka ----700 zł
Składka miesięcznaod 40 złod 91 złod 109 złod 125 złOd 108 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaDla Nas

Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" o pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego, w tym poważne zachorowanie małżonka/partnera, zgon małżonka/partnera, zgon rodzica/teścia, trwałe inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant rozszerzony
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 140 000 zł160 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 105 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 105 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 70 000 zł80 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 45 000 zł50 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 35 000 zł40 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 450 zł500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 300 zł350 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł17 000 zł
Operacja chirurgiczna do 1 500 złdo 1 750 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny 8 000 zł10 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego do 120 złdo 130 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 160 zł170 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* 100 zł105 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego do 2 000 złdo 2 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 25 000 zł30 000 zł
Zgon małżonka/partnera 12 000 zł15 000 zł
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 10 000 złdo 12 000 zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera 3 000 zł3 500 zł
Zgon rodzica/teścia -1 700 zł
Składka miesięcznaod 90 złod 119 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaDla Rodziny

Rozszerzenie ochrony "Dla Mnie" i "Dla Nas" o pakiet świadczeń dotyczących Twojej rodziny, w tym urodzenie dziecka, poważne zachorowanie dziecka, leczenie szpitalne dziecka.

Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego Wariant podstawowy Wariant rozszerzony
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 90 000 zł120 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 67 500 zł90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 67 500 zł90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 45 000 zł60 000 zł
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 32 000 zł40 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 22 000 zł30 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 250 zł300 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku 200 zł250 zł
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000 zł10 000 zł
Operacja chirurgiczna -do 1 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny 4 000 zł5 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego do 80 złdo 90 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 120 zł130 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* 80 zł85 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego -do 1 500 zł
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonego
Zgon małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 20 000 zł20 000 zł
Zgon małżonka/partnera 10 000 zł10 000 zł
Trwałe inwalidztwo małżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku -do 10 000 zł
Poważne zachorowanie małżonka/partnera 2 000 zł3 000 zł
Zgon rodzica/teścia 1 800 zł2 300 zł
Pakiet świadczeń dotyczący dziecka Ubezpieczonego
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 3 000 zł4 000 zł
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 000 zł8 000 zł
Zgon dziecka 3 500 zł4 000 zł
Urodzenie się dziecka 1 000 zł1 200 zł
Urodzenie martwego noworodka 3 000 zł3 500 zł
Trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku -do 10 000 zł
Wada wrodzona dziecka -2 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 2 000 zł3 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana 300 zł700 zł
Składka miesięcznaod 96 złod 128 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzeniaKażdy z wariantów możesz wzbogacić o ubezpieczenia dodatkowe

 • MediPlan to organizacja usług medycznych i rehabilitacyjnych, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, które realizujemy w placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje np. badania laboratoryjne, konsultacje u lekarzy specjalistów, badania USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, a także nawet do 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Medical Assistance to organizacja usług w szerokim zakresie na wypadek nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku. W ramach ubezpieczenia istnieje możliwość pokrycia kosztów wizyty lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, psychologa, fizykoterapeuty lub wizyty w poradni rehabilitacyjnej. Dodatkowo, Medical Assistance obejmuje pokrycie kosztów dostarczenia podstawowych artykułów żywnościowych, leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Global Doctors to organizacja pobytu i leczenia oraz pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie w razie wystąpienia poważnych stanów chorobowych.

Przykłady sytuacji

Sytuacja z życia wzięta:

Mężczyzna przeszedł ostry zawał serca. W szpitalu została przeprowadzona operacja, wszczepiono kardiowerter.

W ramach wariantu "Dla Mnie rozszerzony" mężczyźnie wypłacono świadczenie w wysokości 38 470 zł za:

• pobyt w szpitalu,

• przeprowadzoną operację,

• poważne zachorowanie,

• leczenie specjalistyczne,

• trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału mięśnia sercowego. 

Szkoda firma

Ponadto w ramach dodatkowego ubezpieczenia Medical Assistance został zapewniony transport medyczny do szpitala.

Centrum Alarmowe zorganizowało transport z domu do szpitala i pokryło jego koszt w wysokości 1 300 zł.

Wysokość składki miesięcznej:

Wariant "Dla Mnie rozszerzony" -  85 zł

Medical Assistance - 6 złRowerzystka


Sytuacja z życia wzięta:

Jadąca rowerem kobieta została potrącona przez samochód. Doznała wstrząśnienia mózgu, stłuczenia barku, kolana oraz złamania w obrębie szyi.

W ramach wariantu "Dla Mnie rozszerzony+" kobiecie wypłacono świadczenie w wysokości 17 600 zł za:

 • pobyt w szpitalu,
 • przeprowadzoną operację,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu.

Dodatkowo zrealizowano konsultacje ortopedyczne, zabiegi ambulatoryjne (zmiana opatrunków) oraz rehabilitacyjne (15 zabiegów) w ramach dodatkowego ubezpieczenia MediPlan w łącznej kwocie 2 900 zł.


Wysokość składki miesięcznej:

Wariant "Dla Mnie rozszerzony+"- 105 zł

MediPlan - 9 zł

Potrzebujesz ochrony?

Jesteś zainteresowany ochroną zdrowia i życia Twojego oraz Twoich bliskich?

Skontaktuj się z nami, a eksperci pomogą Ci w wyborze optymalnego rozwiązania.

Jak zgłosisz roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

 • za pomocą Platformy Zgłaszania Roszczeń – brak wymogu przesyłania wersji papierowej dokumentów ani potwierdzania zgodności z oryginałem,
 • podczas wizyty u agenta,
 • przesyłając dokumenty listem poleconym na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA