Zapewnij sobie nowoczesne leczenie za granicą

Koszty leczenia nowotworów i poważnych stanów chorobowych mogą być bardzo wysokie, a dostęp do najskuteczniejszych terapii jest kluczowy dla szybkiego powrotu do zdrowia.

Ubezpieczenie Global Doctors zapewni Tobie i Twoim bliskim organizację, kompleksową opiekę i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach na całym świecie do kwoty nawet 2 milionów euro w całym życiu Ubezpieczonego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Global Doctors chroni zarówno dorosłych, jak i dzieci. Umowę możesz zawrzeć w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie ERGO 4 lub grupowego ubezpieczenia na życie dla klienta indywidualnego w Grupie Otwartej oraz grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników i ich rodzin w Grupie Zamkniętej.

Ubezpieczamy osoby dorosłe w wieku 18-64 lata (w ramach ubezpieczenia indywidualnego oraz grupowego) i dzieci od 3 miesiąca życia do 17 roku życia (tylko w ramach ubezpieczenia indywidualnego).

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie Global Doctors?

Koszty związane z terapią nowotworów i poważnych chorób mogą okazać się dla Ciebie dużym wyzwaniem. Nawet jeśli masz wystarczające środki finansowe, by podjąć leczenie w renomowanych klinikach, to jego organizacja bywa niełatwa.

Ubezpieczenie Global Doctors to gwarancja pokrycia kosztów leczenia, ale też nieocenionej pomocy ekspertów kompleksowo koordynujących cały proces – od poszukiwania odpowiednich specjalistów, opłacenia środka transportu, aż po zakwaterowanie i wyżywienie również dla osoby towarzyszącej.

Kobieta rozmawiająca przez telefon

Dostosuj wariant ubezpieczenia do swoich potrzeb

Możesz wybrać spośród dwóch wariantów ochrony Global Doctors. Każdy z nich obejmuje:

Kobieta i mężczyzna trzymają się za rękę
 • drugą opinię medyczną i opracowanie planu leczenia,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu do wybranej kliniki,
 • pokrycie kosztów biletów i transferów,
 • zapewnienie i opłacenie zakwaterowania za granicą, także dla osoby towarzyszącej,
  a w przypadku leczenia dziecka nawet dwóch osób towarzyszących,
 • wsparcie tłumacza w całym procesie leczenia,
 • opłacenie kosztów leczenia w specjalistycznej klinice za granicą, w tym opłacenie: zleconych badań i zabiegów, leków, operacji, opieki lekarzy
  i pielęgniarek, wyżywienia w szpitalu,
 • stałą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w placówkach medycznych w Polsce i za granicą w całym 36-miesięcznym okresie świadczeniowym.

Zapewnia Tobie i Twoim bliskim pełną organizację i leczenie nowotworów złośliwych za granicą (z wyłączeniem Polski i USA) w kwocie do 1 miliona euro w całym życiu ubezpieczonego dorosłego lub dziecka.

Miesięczna składka za ubezpieczenie to: dorosły – ok. 81 zł, dziecko – ok. 38 zł.

Zapewnia Tobie i Twoim bliskim pełną organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą w kwocie do 2 milionów euro w całym życiu ubezpieczonego (dorosłego lub dziecka) w razie wystąpienia następujących stanów chorobowych:

 • nowotworów złośliwych, również w stadium przedinwazyjnym in situ,
 • wymiany lub naprawy zastawek serca,
 • operacji pomostowania tętnic wieńcowych (by-pass),
 • operacji neurochirurgicznej,
 • przeszczepienia narządów od żywego dawcy,
 • przeszczepienia szpiku kostnego.

Miesięczna składka w przypadku dorosłego to:

 • w ubezpieczeniu indywidualnym ERGO 4 – 81 zł wariant podstawowy lub 98 zł wariant rozszerzony,
 • w ubezpieczeniu grupowym w ramach Grupy Otwartej – 98 zł.
 • w ubezpieczeniu grupowym w ramach Grupy Zamkniętej – 83 zł.

Miesięczna składka w przypadku dziecka w ubezpieczeniu indywidualnym ERGO 4 wynosi 38 zł (wariant podstawowy) lub 46 zł (wariant rozszerzony).

Jak wygląda proces leczenia w ramach Global Doctors?

Po otrzymaniu diagnozy, potwierdzonej przez lekarza prowadzącego badaniami i procedurami medycznymi, kontaktujesz się z naszym Centrum Alarmowym (nr tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55) lub wypełniasz formularz na stronie, a nasi eksperci zajmą się pełną organizacją procesu Twojego leczenia za granicą.

 1. zebranie wywiadu przez konsultanta medycznego,
 2. skompletowanie dokumentacji medycznej,
 3. ocenę stanu zdrowia i przygotowanie tzw. Drugiej opinii medycznej,
 4. przedstawienie trzech propozycji zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu Twojej choroby,
 5. organizację opieki medycznej i pobytu za granicą: podróży, transportu medycznego, zakwaterowania, pomocy tłumacza, wszystkich formalności – dla Ciebie i osoby towarzyszącej,
 6. kontrolę Twojego stanu zdrowia po powrocie do Polski, zaplanowaną przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą.

 1. wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 2. refundację kosztów leków po powrocie do Polski (do 50 tys. euro w całym życiu Ubezpieczonego).

Historie naszych Klientów

Podczas badania u ubezpieczonej pacjentki (60 lat) wykryto guzka. Badanie histopatologiczne wykazało nowotwór inwazyjny piersi prawej, zwiększający ryzyko zajęcia węzłów chłonnych i pojawienia się późniejszych przerzutów.

Po zgłoszeniu do ERGO Hestii roszczenia i otrzymaniu Drugiej opinii medycznej, klientce przedstawiono do wyboru 3 placówki medyczne, w których mogła kontynuować leczenie w ramach ubezpieczenia Global Doctors.

Ubezpieczona zdecydowała się na podjęcie leczenia w klinice w Madrycie. Po konsultacji ginekologa oraz chirurga przeprowadzono mastektomię.

Po zakończeniu procesu leczenia klientka jeszcze kilkukrotnie odwiedziła Hiszpanię w celu kontroli stanu zdrowia.

Pokryte koszty leczenia w ramach polisy Global Doctors – 45 317 euro (ok. 210 270 zł).

Kobieta korzysta z telefonu


Łączna kwota opłaconych świadczeń to
2 293 511,85 zł (489 376,83 euro – wg średniego kursu z tabeli NBP z dnia 30.06.2022 r.)

Jak kupić ubezpieczenie Global Doctors?

Global Doctors to ubezpieczenie dodatkowe dostępne w ramach:

 • ERGO 4 – indywidualnego ubezpieczenia na życie dla dorosłych i dzieci w wariantach podstawowym i rozszerzonym,
 • Grupowego Ubezpieczenia na Życie w Grupie Otwartej i w Grupie Zamkniętej, dostępnym dla dorosłych w wariancie rozszerzonym.
Podkreślenie

Porównanie wariantów
Global Doctors

Warunki ERGO 4 wariant
podstawowy
ERGO 4 wariant rozszerzony
Grupowe Ubezpieczenie na Życie (Syriusz)
Wiek wstępu do ubezpieczenia Dorosły: 18 – 64 lata
Dziecko: 3 miesiące –17 lat
Dorosły: 18 – 64 lata
Dziecko*: 3 miesiące –17 lat
Sumy ubezpieczenia 1 000 000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego lub Dziecka
2 000 000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego lub Dziecka*
Zakres terytorialny (gdzie może odbywać się leczenie) Świat bez Polski i USAŚwiat bez Polski
Nowotwory złośliwe, przeszczepienie szpiku kostnego związane z nowotworem złośliwym TakTak
Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór in situ, ciężka dysplazja przednowotworowa, wymiana lub naprawa zastawek serca, operacja pomostowa tętnic wieńcowych, operacja neurochirurgiczna, przeszczepienie narządów od żywego dawcy, przeszczepienie szpiku kostnego NieTak
Organizacja i leczenie za granicą (Druga opinia medyczna, pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania za granicą dla Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej (w przypadku dziecka – dwóch osób), pokrycie kosztów medycznych, transportu medycznego, repatriacji zwłok, kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia) TakTak
Pokrycie kosztów leków zakupionych po leczeniu za granicą (do 50.000 euro w całym życiu Ubezpieczonego lub Dziecka*) NieTak
Dzienne świadczenie szpitalnie (100 euro za dzień pobytu w szpitalu za granicą / maksymalnie 60 dni) NieTak
Karencja na zdarzenie niewynikające z NW 180 dni90 dni

*dotyczy ubezpieczenia ERGO 4

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. Szczegółowe informacje, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w aktualnych OWU ERGO 4, dostępnych na OWU ERGO 4 Nie jest to oferta w rozumieniu art 66 k.c. Obliczenia szacunkowe. Wysokość składki zależy od przeprowadzonej, indywidualnej oceny ryzyka.