Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróży

O ubezpieczeniu

Podróżuj za granicę ze spokojem

Podróżuj za granicę ze spokojem

Twój wakacyjny wypoczynek może zostać zakłócony przez wiele niepożądanych zdarzeń, np. wypadek, nagłą chorobę czy utratę bagażu. A przecież wyjeżdżasz, żeby wypocząć. Na szczęście jest ERGO Podróż – ubezpieczenie, które zapewni Ci kompleksową ochronę. Niezależnie od tego, czy jedziesz w pilną służbową podróż, czy na długo planowane rodzinne wakacje na drugim końcu świata, możesz zabezpieczyć się przed kosztami nieoczekiwanych wydarzeń.

Ubezpieczenie podróżne Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. chroni Ciebie i Twoją rodzinę podczas wyjazdu zagranicznego, oferując m.in. szeroki wachlarz usług Assistance i organizację bezgotówkowej pomocy medycznej. Polisa obejmuje także ubezpieczenie NNW, stratę i uszkodzenie bagażu czy sprzętu sportowego oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom w ramach OC  – i to zarówno w czasie indywidualnego wyjazdu, jak i wycieczki grupowej.


W ramach ERGO Podróż otrzymujesz ochronę również w razie nagłego zachorowania, w tym na COVID-19 oraz związanej z tym izolacji bądź obowiązkowej kwarantanny, a także pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą taką jak alergia, astma oskrzelowa, cukrzyca, dyskopatia, insulinooporność, miażdżyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, nadciśnienie, czy otyłość.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla wszystkich wyjeżdżających za granicę – niezależnie od charakteru podróży (prywatnie lub służbowo). Polisę możesz kupić nawet na rok.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Pakiet ERGO Podróż składa się z pięciu ubezpieczeń głównych oraz wielu rozszerzeń i dodatków, które możesz łatwo dopasować do swoich potrzeb.

Każdy z trzech wariantów ERGO Podróż zawiera 5 ubezpieczeń podstawowych:

Ubezpieczenie ERGO Podróż obejmuje:

 • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 3 miliony złotych,
 • organizację natychmiastowej pomocy medycznej i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży za granicą, leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne (do 2000 zł), konsultacje medyczne, koszty lekarstw, środków ortopedycznych oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza oraz całodobową pomoc Centrum Alarmowego,
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej, a po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania, w tym transport powrotny do miejsca zamieszkania. Co ważne, koszty transportu nie zmniejszają sumy ubezpieczenia,
 • pokrycie kosztów ratownictwa, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku,

ERGO Podróż zapewnia Ci też zwrot kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem na COVID-19, do którego doszło w trakcie podróży.

W ramach ubezpieczenia zyskujesz m.in.:

 • Assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży lub przebywającymi w Polsce, oraz:
  • opcję zorganizowania telekonferencji z osobami bliskimi,
 • w razie nałożenia na Ciebie obowiązkowej kwarantanny - pobyt w hotelu wraz z wyżywieniem oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania po zakończeniu kwarantanny nawet do 10 tys. zł),
 • opiekę nad zwierzętami, transport i pobyt osoby towarzyszącej, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia,
 • pomoc w tłumaczeniu, jeśli nieznajomość języka uniemożliwia Ci kontakt z lekarzem,
 • ochronę i dozór mienia, transport mienia, składowanie mienia należącego do Ciebie lub Twoich osób bliskich, w miejscu zamieszkania na terenie Polski w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub powodzi,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w kraju zamieszkania lub transport do wskazanej osoby bądź hotelu dla zwierząt
 • przedłużenie ochrony o 48h bez konieczności opłacania dodatkowej składki w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz zdarzeń losowych,
 • organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu, gdy musisz przerwać podróż np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej lub zdarzenia losowego albo włamania w miejscu Twojego zamieszkania,
 • zwrot niezbędnych kosztów noclegu i wyżywienia w razie opóźnienia lub odwołania środka transportu, o ile nie są one zwracane przez przewoźnika,
 • pomoc prawną w przypadku wejścia w konflikt z prawem w kraju, w którym przebywasz.

Ubezpieczenie NNW zapewnia Tobie lub Twoim bliskim:

 • wypłatę środków za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłatę nawet do 200% sumy ubezpieczenia,
 • ochronę w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku podczas podróży od momentu jej faktycznego rozpoczęcia, również na terenie Polski, do 24 godzin przed jej opuszczeniem i 24 godzin po powrocie do kraju.

Odszkodowanie naliczane jest według systemu świadczeń progresywnych. Oznacza to, że w przypadku doznania dużego uszczerbku na zdrowiu możesz otrzymać nawet dwukrotność  sumy ubezpieczenia.

Lubisz aktywnie spędzać urlop? Możesz rozszerzyć zakres ochrony m. in. o następstwa wypadków doznanych podczas uprawiania sportów ryzykownych lub ekstremalnych.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody:

 • wyrządzone innym osobom w związku z czynnościami życia prywatnego, w tym powstałe podczas uprawiania sportu lub wyrządzone przez dzieci bądź posiadane zwierzęta domowe,
 • powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia, także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego lub mienia hotelowego,
 • w ramach OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu,
 • zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe, do kwoty 2 000 zł.

Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ERGO Podróż to nawet 1 milion zł.

Ubezpieczenie bagażu zapewnia Tobie i Twoim bliskim:

 • ochronę w razie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów zabranych w podróż, takich jak odzież, telefon, tablet, klucze, sprzęt fotograficzny i medyczny, wózki dziecięce oraz inwalidzkie,
 • wszechstronną ochronę bagażu – zarówno przewożonego wewnątrz, jak i w bagażnikach zewnętrznych pojazdu,
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów,
 • organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych,
 • ochronę w razie rabunku bagażu pozostającego pod Twoją bezpośrednią opieką oraz zgubienia lub kradzieży z włamaniem bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi lub oddanego do przechowalni bagażu, a także w sytuacji, gdy utracisz możliwość sprawowania opieki nad mieniem w wyniku wypadku,
 • ochronę bagażu pozostawionego w zamkniętym miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku pojazdu, kamperze, przyczepie kempingowej czy kabinie statku.

Przykłady z naszej praktyki

 • Klient wybrał się wraz z rodziną na narty do Włoch. Podczas zjazdu na stoku uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał złamania kości piszczelowej prawej z przemieszczeniem. Konieczne było niezwłoczne wykonanie operacji. Centrum Alarmowe uzgodniło warunki płatności za leczenie z placówką medyczną we Włoszech i zorganizowało transport powrotny do Polski. Koszty leczenia i transportu pokryte przez ERGO Hestię wyniosły 58 000 zł.

 • W trakcie wycieczki do Hiszpanii u klienta wystąpił ostry ból brzucha, który wymagał interwencji lekarskiej i hospitalizacji. Zdiagnozowane zostało zaostrzenie choryby przewlekłej - kamicy żółciowej, wymagające przeprowadzenia na miejscu zabiegu operacyjnego. Po zakończonej hospitalizacji Centrum Alarmowe zorganizowało transport powrotny klienta do kraju. Klient posiadał rozszerzenie ubezpieczenia o choroby przewlekłe. Koszt organizacji leczenia i transportu powrotnego wyniósł 112 000 zł.

 • Klient podczas podróży do USA nieopatrznie stanął na gwóźdź, co doprowadziło do ropowicy stopy, wymagającej hospitalizacji. Stan Ubezpieczonego okazał się na tyle poważny, że niezbędne było przeprowadzenie zabiegu operacyjnego na miejscu. Koszty hospitalizacji i zabiegu pokryte przez ERGO Hestię wyniosły 522 000 zł.

Korzyści dla Ciebie

 • Szeroki zakres usług Assistance.

 • Organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej.

 • Dedykowana infolinia dostępna 7 dni w tygodniu/24h na dobę.

 • Możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej bądź rocznej.

 • Ochrona dla osób aktywnie uprawiających sport.

 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie imiennej lub grupowej.

 • Trzy gotowe warianty do wyboru z wysokimi sumami ubezpieczenia.

 • Szeroka oferta dodatków i rozszerzeń, pozwalająca łatwo dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.

 • Polisy i certyfikaty drukowane w języku polskim i angielskim.

Jesteś zainteresowany?

Jesteś zainteresowany kompleksową ochroną podczas wyjazdu zagranicznego?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.