Fundusze UFK

Notowania Ubezpieczeniowych

Funduszy Kapitałowych

Skorzystaj z listy
produktów albo funduszy

Wybierz produkt
Wybierz fundusz
icon-arrows

Nazwa funduszu

icon-arrows

Cena
jednostki

od początku

1M

6M

Stopa zwrotu %

12M

Notowania
do pobrania
Fundusz Agresywnego Inwestowania
295,45 PLN
195,45
-1,55
8,41
17,55
Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE
79,26 PLN
-20,74
0,10
0,56
1,01
Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE
230,19 PLN
130,19
1,98
9,06
16,12
Fundusz Akcyjny ESALIENS
113,26 PLN
13,26
-2,46
15,42
28,46
Fundusz Akcyjny ESALIENS (E)
160,54 PLN
60,54
-2,02
18,39
33,82
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania
231,09 PLN
131,09
0,21
1,35
3,05
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE
126,71 PLN
26,71
0,10
0,63
1,17
Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
121,40 PLN
21,40
0,12
1,71
5,14
Fundusz Dynamiczny ESALIENS
112,91 PLN
12,91
-1,97
11,78
22,92
Fundusz Dynamiczny ESALIENS (E)
160,55 PLN
60,55
-1,78
16,30
30,72
Fundusz Gwarantowany IKE
135,91 PLN
35,91
0,27
2,51
5,60
Fundusz Hestia 7 Plus
86,65 PLN
-13,35
0,03
0,74
4,31
Fundusz Międzynarodowy
139,78 PLN
39,78
-0,60
5,30
10,25
Fundusz Pieniężny ESALIENS
115,98 PLN
15,98
0,31
2,79
6,26
Fundusz Pieniężny ESALIENS (E)
139,23 PLN
39,23
0,51
4,28
9,35

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne