Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,40 0,93 115,14

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Bezpiecznego Inwestowania
Kod UFBI
Typ funduszu pieniężny
Data utworzenia styczeń 1998
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Hestia Fundusz, Sjesta, Eventus Plus, Hestia Kapitał

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Bezpiecznego Inwestowania jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka, z zachowaniem gwarantowanego poziomu ceny jednostki uczestnictwa. W skład Aktywów Funduszu Bezpiecznego Inwestowania wchodzą: dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Bezpiecznego Inwestowania lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom. Ubezpieczyciel gwarantuje, iż cena jednostki uczestnictwa w stosunku półrocznym nie obniży się (średnia cena jednostki uczestnictwa z ostatnich 6 miesięcy nie będzie niższa niż analogiczna średnia z poprzednich 6 miesięcy).

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×