Fundusz Agresywnego Inwestowania

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,36 5,15 10,59 21,96 17,95 10,71 17,82 175,18

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Agresywnego Inwestowania
Kod UFAI
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia styczeń 1998
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Hestia Kapitał, Eventus Plus, Hestia Fundusz, Sjesta

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Agresywnego Inwestowania jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Agresywnego Inwestowania poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o średnim bądź wysokim stopniu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Agresywnego Inwestowania wchodzą: akcje spółek dopuszczone do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Agresywnego Inwestowania lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×