Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% -0,21 -0,64 -1,25 -2,48 -3,26 -4,20 -7,11 -20,26

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE
Kod UFIAI
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia październik 2004
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem IKE

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Agresywnego Inwestowania IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Agresywnego Inwestowania IKE poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o średnim bądź wysokim stopniu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Agresywnego Inwestowania IKE wchodzą: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, lokaty bankowe, środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×