Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% -0,20 -0,60 -1,21 -2,39 -0,48 1,05 -3,25 26,67

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE
Kod UFIBI
Typ funduszu dłużny
Data utworzenia październik 2004
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem IKE

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Bezpiecznego Inwestowania IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Bezpiecznego Inwestowania IKE wchodzą: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, lokaty bankowe, środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania sie cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×