Fundusz Hestia 7 Plus

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,13 -1,49 -2,66 -2,91 -4,12 -5,08 -10,57 -6,81

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Hestia 7 Plus
Kod UF7P
Typ funduszu obligacyjny
Data utworzenia lipiec 2001
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Hestia Fundusz Plus

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim oraz umiarkowanym profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: dłużne papiery wartościowe, a szczególnie emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×