ERGO Podróż

Pakiet ERGO Podróż obejmuje 5 ubezpieczeń głównych, pozwalających elastycznie dopasować zakres ochrony do Twoich potrzeb. Do każdego z trzech dostępnych wariantów możesz dokupić ubezpieczenia dodatkowe lub rozszerzenia, dodatkowo zwiększające Twoje poczucie bezpieczeństwa.  

Ubezpieczenia dodatkowe

  • Sprzęt sportowy – chronimy Twój sprzęt od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży; ubezpieczenie może objąć m.in. rower, narty, deski do surfingu, akcesoria niezbędne do uprawiania sportu (w tym odzież ochronną) w trakcie Twojej podróży – ochrona działa na całym świecie. Ktoś zrzucił Cię z roweru i na nim odjechał? Jadąc autem uderzyłeś w drzewo i uszkodziłeś deskę surfingową? To tylko niektóre zdarzenia objęte ochroną w ubezpieczeniu sprzętu sportowego.

  • Karnety i kursy – ubezpieczenie pozwoli Ci otrzymać zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych, których nie wykorzystasz z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

  • Wypadek w podróży – obejmuje świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku w ruchu komunikacyjnym, powietrznym lub wodnym; suma ubezpieczenia to 50 tys. zł.

Rozszerzenia zakresu 

Zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaną przez Ciebie pracą fizyczną; to idealne rozszerzenie dla osób wykonujących zawód podwyższonego ryzyka, jak np. operator lub monter maszyn i urządzeń, kierowca, członek ekipy remontowo-budowlanej.

Chroni Cię na wypadek następstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru na terytorium krajów niebezpiecznych. Ich wykaz znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (mają status: „MSZ odradza podróże, które nie są konieczne” lub „MSZ odradza wszelkie podróże”). Do krajów niebezpiecznych zaliczamy państwa, w których istnieje zagrożenie aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym.

Możesz rozszerzyć ochronę o następstwa chorób przewlekłych. Ta opcja pozwala dostosować ubezpieczenie do potrzeb osób borykających się ze schorzeniami takimi jak np. choroba wieńcowa, zapalenie stawów, padaczka i innymi długotrwałymi chorobami, których objawy mogą zaostrzyć się w trakcie podróży.

Jeśli lubisz aktywnie spędzać podróż i uprawiasz ryzykowne dyscypliny sportowe (np. kitesurfing, jeździectwo, kolarstwo cross-country, nurkowanie do 30 m, narciarstwo po oznakowanych trasach, wspinaczkę na wyznaczonych szlakach bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu do 5300 m n.p.m. czy żeglarstwo do 100 mil morskich od brzegu), to rozszerzenie zapewni Ci ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem ww. sportów.

Jeśli ekscytują Cię ekstremalne dyscypliny sportu (np. base jumping, lotnia/motolotnia, skoki spadochronowe, wspinaczka wysokogórska do 5300 m n.p.m. czy wyprawy do dżungli, buszu, na pustynię lub tereny lodowcowe), zainteresuj się rozszerzeniem ochrony o Sport wyczynowy. Pokrywa ona koszty następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem ekstremalnych dyscyplin sportowych.

Przykład z naszej praktyki

ubezpieczenie dodatkowe

Grupa znajomych, miłośników górskiej wspinaczki, zdecydowała się zrealizować swoje marzenie i wyjechać do Gruzji, aby zdobyć jeden z ważniejszych szczytów Kaukazu – Kazbek (5047 m. n.p.m.). Zakupili ubezpieczenie w wariancie obejmującym wyprawy wysokogórskie. Grupa wcześniej przygotowała się kondycyjnie do wyprawy, jednak w drodze na szczyt jeden z uczestników miał objawy choroby wysokogórskiej – bóle głowy, nudności, wymioty.

Zaniepokojeni znajomi zadzwonili na lokalny numer alarmowy i w krótkim czasie na miejsce przyleciał helikopter ratunkowy, który przetransportował poszkodowanego do najbliższego szpitala. Lekarze potwierdzili diagnozę choroby wysokościowej i zalecili terapię w komorze hiperbarycznej. Poszkodowany zgłosił zdarzenie do Centrum Alarmowego, które skontaktowało się ze szpitalem, uzyskało dokumentację medyczną i potwierdziło możliwość bezpośredniego rozliczenia z ubezpieczycielem. Po kilku zabiegach pacjent był gotowy do powrotu do Polski. Trzy tygodnie po powrocie do Polski na jego adres domowy przyszedł rachunek za interwencję helikoptera – poszkodowany zgłosił Ubezpieczycielowi ten fakt, po czym przesłał rachunek celem opłacenia.

Koszty interwencji: 1950 euro za transport helikopterem, 1300 euro za trzydniową hopitalizację. Ochronę w takiej sytuacji zapewnić mogą warianty I, II lub III z rozszerzeniem o Sport.

Jesteś zainteresowany?

Jesteś zainteresowany kompleksową ochroną podczas wyjazdu zagranicznego?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.