Kobieta z telefonem

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie w ramach ERGO 7

Zyskaj finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku

Wypadek na rowerze, potrącenie przez samochód, niefortunny upadek ze schodów lub poślizgnięcie na oblodzonym chodniku - to przykłady nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą przydarzyć się każdemu i skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, np. złamaniem, zwichnięciem, utratą wzroku, ranami.

Nie mamy wpływu na ich wystąpienie, możemy natomiast zapewnić sobie finansowe wsparcie po wypadku. Dzięki Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w ramach ERGO 7 otrzymasz świadczenie w sytuacji powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu, a Twoi bliscy świadczenie w razie Twojej śmierci.

W zależności od wybranego wariantu możesz otrzymać również:

 • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku,
 • świadczenie w wysokości do 100 tys. zł z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zawału serca, udaru mózgu bądź nowotworu złośliwego sutka lub prostaty.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?  

Ubezpieczenie kierujemy do osób fizycznych, które poszukują ochrony w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ukończyły 75 roku życia (w przypadku Wariantu I) bądź 65 roku życia - dla Wariantów II i III.

Od czego chroni to ubezpieczenie?  

Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. 

W każdym z trzech dostępnych wariantów

Ochrona obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia oraz świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - w wysokości ustalanej w oparciu o rozbudowaną tabelę świadczeń, zamieszczoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

mężczyzna w lesie

Uszczerbki na zdrowiu objęte zakresem ubezpieczenia NNW

Rodzaje uszczerbków na zdrowiu objęte zakresem ubezpieczenia NNW to m.in.:

 • porażenie całkowite lub częściowe,
 • utrata wzroku, słuchu, mowy,
 • złamania,
 • rany,
 • odmrożenia i oparzenia,
 • skręcenie kręgosłupa i stawów,
 • zerwanie mięśnia lub ścięgna Achillesa

i wiele innych wskazanych w tabeli.  

Drugi i trzeci wariant

W II i III wariancie otrzymasz również wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości aż 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Zwrócimy Ci również udokumentowane koszty leczenia i rehabilitacji, w tym koszty badań, wizyt lekarskich, zabiegów operacyjnych, transportu, lekarstw, środków opatrunkowych, pomocniczych i rehabilitacyjnych, implantów czy koszty odbudowy stomatologicznej. W razie zawału serca lub udaru mózgu, otrzymasz wypłatę świadczenia w wysokości do 30 tys. zł.  

Trzeci najszerszy wariant

Trzeci, najszerszy wariant ochrony w ramach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewni Ci dodatkowo bezpłatną opiekę w placówce medycznej Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku nastąpiła całkowita i trwała niezdolność do pracy oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (do kwoty 100 tys. zł). Jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy sutka lub prostaty, otrzymasz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości do 30 tys. zł. 


Kobieta w trakcie telefonicznej rozmowy

Rozszerzenia ubezpieczenia:

W każdym z trzech dostępnych wariantów możesz rozszerzyć zakres ochrony o: 

 • wyczynowe uprawianie sportów, 
 • uprawianie sportów podwyższonego ryzyka, takich jak jazda na BMX, kajakarstwo, jeździectwo, wspinaczka skalna, żeglarstwo, 
 • wykonywanie zawodów podwyższonego ryzyka, czyli wymagających pracy fizycznej lub wykorzystania niebezpiecznych narzędzi, np. piły mechanicznej, szlifierki, obrabiarki, bądź pracy na wysokości.

Historie naszych klientów

Opis szkody:

Ubezpieczona upadła, schodząc po schodach w domu, przez co doznała skręcenia lewego stawu skokowego (zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów oraz więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy – skręcenie, a także naderwanie stawu skokowego). Wartość świadczenia została ustalona w oparciu o procent sumy ubezpieczenia dla orzeczonego stopnia uszczerbku. 

Kwota przyznanego świadczenia: 1 600 zł za trwały uszczerbek na zdrowiu

Opis szkody:

Poszkodowany podczas jazdy na motorze wjechał w plamę oleju, co doprowadziło do przewrócenia się wraz z pojazdem, w wyniku czego doznał urazów ciała: 

złamania nasady bliższej piszczeli - złamanie przedstawowe końca bliższego kości piszczelowej prawej, ubytek powierzchni stawowej kłykcia bocznego kości piszczelowej prawej. 

Wypłacone świadczenie: 5 217,79 zł za uszczerbek na zdrowiu i pokrycie kosztów leczenia. 

Korzyści dla Ciebie 

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 500 tys. zł.

 • Ochrona na całym świecie.

 • Wypłata świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 • Wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w oparciu o rozbudowaną tabelę świadczeń.

 • Szeroki zakres świadczeń z tytułu NNW, np. świadczenie z tytułu całkowitej i trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (do 100 tys. zł).

 • Pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych.

 • Możliwość rozszerzenia ochrony w razie wypadku powstałego w wyniku wyczynowego uprawiania sportu, uprawiania sportów podwyższonego ryzyka lub wykonywania zawodu.

 • W razie nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiającego wykonywanie pracy – wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej za pośrednictwem Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP).

 • Ochrona w razie wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu oraz zachorowania na nowotwór złośliwy sutka lub prostaty.

Znajdź agenta w swojej okolicy

Jesteś zainteresowany kompleksową ochroną w razie nieszczęśliwego wypadku?

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.  


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA