ubezpieczenie oc o życiu

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

Chroń się przed finansowymi następstwami szkód spowodowanych innym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i zawodowym może chronić Cię podwójnie, zarówno jako przedsiębiorcę, jak i osobę prywatną. Zabezpiecza Twoje firmowe finanse przed skutkami szkody wyrządzonej innym osobom w związku z prowadzeniem przez Ciebie działalności i posiadaniem wykorzystywanych w niej rzeczy. Z drugiej strony ERGO Hestia wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę w związku z życiem prywatnym, czyli np. kiedy Twój pies kogoś pogryzie.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla przedsiębiorców, chcących jednocześnie ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym i zawodowym.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC zapewnia unikatowe połączenie odpowiedzialności cywilnej prywatnej i zawodowej. W ramach jednego produktu otrzymujesz kompleksową ochronę na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu, posiadaniem nieruchomości, wykonywaniem działalności gospodarczej lub czynnościami życia prywatnego.

Możesz wybrać spośród trzech Wariantów (w tym dwa z nich jednocześnie, np. Wariant I+II, I+III) i ubezpieczyć jednocześnie wiele działalności (PKD), które wykonujesz.

Wybierasz spośród kilku sum gwarancyjnych, aż do kwoty 2 mln zł w Wariancie III.

Ubezpieczenie obejmuje również Twoich bliskich, pomoc domową oraz inne osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym.

mienie tekst

Korzyści dla Ciebie

OC w życiu prywatnym - O ubezpieczeniu - Po lewej


Co zyskujesz?

  • zapłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania za wyrządzone przez Ciebie szkody osobowe i majątkowe,
  • elastyczny zakres, łatwy do dopasowania do potrzeb Twojej działalności,
  • wysoką sumę gwarancyjną.

Skontaktuj się z nami

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed szkodami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej i w życiu prywatnym?

Wybierz ubezpieczenie OC w ERGO Hestii! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania