Rolne OC

OC

OC Rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika

Chroń się od finansowych następstw wyrządzonej szkody

Ubezpieczenie OC rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Produkt ten zabezpiecza Cię finansowo – jeśli wyrządzisz komuś szkodę w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ubezpieczyciel z Twojej polisy OC pokryje związane z nią odszkodowanie i koszty.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Kogo obowiązuje to ubezpieczenie?

OC Rolnika

Dotyczy ono osób fizycznych, posiadających gospodarstwo rolne:

  • o powierzchni powyżej 1 hektara,
  • albo prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, niezależnie od liczby posiadanych hektarów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje:

  • rolnika,
  • osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

  • komfort finansowy w przypadku, gdy wyrządzisz komuś szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
  • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Masz gospodarstwo rolne i chcesz zabezpieczyć się finansowo na wypadek wyrządzonych komuś szkód?

Wybierz ubezpieczenie OC Rolnika w ERGO Hestii! Znajdź agenta i skontaktuj się z nami – zapraszamy!

Masz już ubezpieczenie OC Rolnika i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
  • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA