Agrocasco

Agrocasco

Agrocasco

Zabezpiecz swój sprzęt rolniczy przed szkodą

Maszyny i narzędzia rolnicze to dziś często drogi i nowoczesny sprzęt. Ubezpieczenie Agrocasco kompleksowo chroni Cię przed finansowymi następstwami utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w Twoim gospodarstwie. Ubezpieczenie to działa w tzw. wariancie All risk. Oznacza to, że możemy wypłacić odszkodowanie za wszystkie zdarzenia, które nie są wprost wyłączone z zakresu ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia Agrocasco?

Ochrona obejmuje uszkodzenie, utratę lub całkowite bądź częściowe zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia albo jego części. Jeśli zdarzy się cokolwiek, co narazi Twoje maszyny i narzędzia rolnicze na szwank i nie będzie to spowodowane przez Ciebie lub osoby, które upoważnisz do korzystania z niego, obejmiemy to ochroną ubezpieczeniową.

Jakie urządzenia ubezpieczamy?

Ubezpiecznia Rolne

Ubezpieczamy sprzęty rolnicze wykorzystywane w gospodarstwie, w szczególności:

 • ciągniki i przyczepy rolnicze,
 • kombajny do zbioru płodów rolnych,
 • narzędzia i agregaty uprawowe,
 • siewniki i sadzarki,
 • rozrzutniki, rozsiewacze, opryskiwacze,
 • prasy, owijarki,
 • kosiarki, zgrabiarki,
 • mobilne suszarnie do zboża, stoły do rzepaku.


Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich właścicieli i posiadaczy gospodarstw rolnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie można rozszerzyć na terytorium innych państw, znajdujących się w granicach geograficznych Europy.

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty wartościowych maszyn i narzędzi w zakresie All risk,
 • ochronę od szkód powstałych w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się do wnętrza ciała obcego,
 • niepotrącanie amortyzacji części zamiennych w pojazdach do 10 roku eksploatacji,
 • pokrycie kosztów:
  • holowania/transportu/parkowania maszyny rolniczej,
  • wynajęcia zastępczego przedmiotu ubezpieczenia,
  • akcji ratowniczej i zabezpieczenia mienia przed zwiększeniem szkody,
  • odtworzenia tablic rejestracyjnych oraz wydania nowego dowodu rejestracyjnego i naklejek,
 • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia,
 • możliwość wykupienia polisy ze stałą sumą ubezpieczenia przez cały okres umowy.
Ubezpiecznia Rolne


Chcesz zabezpieczyć urządzenia i maszyny w Twoim gospodarstwie rolnym przed niespodziewanymi zdarzeniami?

Wybierz ubezpieczenie Agrocasco. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Masz już Agrocasco i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.


MATERIAŁ MARKETINGOWY