Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Skuteczne zabezpieczenie alternatywnych źródeł energii

Coraz większa liczba gospodarstw domowych, rolnych i przedsiębiorców decyduje się na budowę instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii może być nie tylko proekologiczne, ale też opłacalne. Wspieramy ten trend, oferując ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych — nowoczesny i kompleksowy produkt o szerokim zakresie działania.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Proponowany produkt składa się z trzech głównych modułów, które pozwalają ubezpieczyć instalację na wypadek:

 • szkód materialnych,
 • przerw w produkcji energii elektrycznej wynikających ze szkody materialnej,
 • niedoboru w produkcji energii elektrycznej na skutek zmniejszonego promieniowania słonecznego.

Ubezpieczenie to występuje w formule All risk. Oznacza to, że polisa obejmuje ochroną wszystkie ryzyka, które nie zostały wyłączone w umowie. Obejmujemy ochroną m.in.:

 • awarie,
 • przepięcia,
 • akty wandalizmu,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek.
Ubezpiecznia Rolne


Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o bogaty zestaw klauzul dodatkowych. W jego skład wchodzi m.in. klauzula zabezpieczająca instalację fotowoltaiczną podczas montażu, transportu oraz tymczasowego magazynowania.

Ubezpiecznia Rolne

Przygotowana oferta zawiera bogaty katalog usług dodatkowych, w tym:

 • ekspertyzy rzeczoznawców,
 • poszukiwanie przyczyny szkody,
 • wykorzystanie nowszej technologii,
 • naprawę bądź wymianę uszkodzonego elementu instalacji wraz z dojazdem,
 • naprawę zabezpieczeń antykradzieżowych,
 • zakup gotowego podzespołu w przypadku, gdy nie ma możliwości kupna lub naprawy uszkodzonych części.

Korzyści, na jakie możesz liczyć

Co zyskujesz?

 • pełne zabezpieczenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • indywidualnie dopasowywany zakres ubezpieczenia,
 • minimum formalności — intuicyjny wniosek, zawierający tylko niezbędne pytania,
 • złagodzone wymogi dot. zabezpieczeń antykradzieżowych naziemnych instalacji fotowoltaicznych,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
 • rozbudowany i skuteczny program ubezpieczeniowy,
 • oferowane ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych to produkt wyznaczający rynkowe standardy.
Ubezpiecznia Rolne


Chcesz poznać jego szczegóły?

Zgłoś się do nas. Nasi eksperci chętnie zaprezentują pełnię możliwości opisywanego programu ubezpieczeń, a także odpowiedzą na Twoje pytania.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

 

Pliki do pobrania