Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Bezpieczna gospodarka rolna

Zadbaj o bezpieczeństwo Twoich upraw

Rolnicy nieustannie muszą mierzyć się z szeregiem zagrożeń. Zwłaszcza dziś, gdy pogoda coraz częściej pokazuje, jak bardzo jest nieprzewidywalna. Przygotowaliśmy pakiet ubezpieczeń upraw rolnych, dzięki któremu w prosty sposób zabezpieczysz źródło swojego dochodu przed skutkami zdarzeń losowych. To minimum formalności i maksimum bezpieczeństwa!

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Proponowane ubezpieczenie może zostać zawarte zarówno w przypadku upraw dotowanych – gdzie ma charakter obowiązkowy – jak i upraw niedotowanych, jako ubezpieczenie dobrowolne.

Co ubezpieczamy?

Ubezpiecznia Rolne

Ubezpieczamy uprawy rolne:

1. Podlegające dotowaniu.

 • zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe,
 • chmiel, tytoń, rośliny strączkowe,
 • warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki.

2. Niepodlegające dotowaniu.

 • rośliny okopowe przemysłowe oraz pastewne, oleiste z wyłączeniem rzepaku i rzepiku, ozdobne, sadownicze w szkółkach,
 • włókniste, zielarskie, trawy, trwałe użytki zielone, inne.


Forma ubezpieczenia dotowanego oznacza, że nawet 65% składki ubezpieczeniowej za polisę (umowę ubezpieczenia) finansowane jest w postaci dotacji z budżetu państwa.

Ubezpieczenie obejmuje uprawy rolne, chroniąc je od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku szeregu zdarzeń losowych.

Pakiety oraz klauzule

Ubezpieczenie to oferujemy w siedmiu różnych pakietach, które mogą zapewnić ochronę przed skutkami:

 • gradu,
 • przymrozków wiosennych,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • pięciu ryzyk dobrowolnych, w skład których wchodzą: deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi i lawina.

Pakiety możesz rozszerzyć o suszę, powódź oraz pożar.

Ubezpiecznia Rolne


Przedmiotem dodatkowego niedotowanego ubezpieczenia od ryzyka pożaru jest plon główny tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, jak również plon główny zbóż, w tym kukurydzy oraz roślin oleistych w okresie dojrzałości i zbioru – do momentu złożenia w miejscu składowania.

Dla tego produktu, przygotowaliśmy także sześć klauzul:

 • klauzula 1 – obniżenie franszyzy integralnej do 8%,
 • klauzula 2 – zastoiska wodne,
 • klauzula 3 – wyleganie zbóż,
 • klauzula 4 – dodatkowe koszty zbioru,
 • klauzula 5 – wypłata za utraconą słomę,
 • klauzula 6a – szkody jakościowe w przypadku ziemniaków przemysłowych z przeznaczeniem na skrobię,
 • klauzula 6b – szkody jakościowe w uprawie buraków cukrowych.

Korzyści, na jakie możesz liczyć

Ubezpiecznia Rolne

Co zyskujesz?

 • elastyczną ofertę ubezpieczenia, którą możesz dopasować do swoich potrzeb,
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych uprawach i ryzykach,
 • pokrycie dodatkowych kosztów zbioru upraw w przypadku konieczności pozostawienia na poletkach kontrolnych,
 • bardzo szeroki zakres klauzul dodatkowych do ubezpieczeń upraw zawierający m.in.: zastoiska wodne, ryczałt za utraconą słomę, szkody jakościowe w przypadku ziemniaków przemysłowych z przeznaczeniem na skrobię, szkody jakościowe w uprawie buraków cukrowych, inne,
 • za likwidację szkód odpowiadają eksperci z branży rolnej,
 • brak stosowania udziałów własnych.


Chcesz skorzystać z ubezpieczenia pełnego i powyższych korzyści?

Znajdź agenta w Twojej okolicy i skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i pomożemy wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

 

Pliki do pobrania