Usługi inżynierskie

Usługi inżynierskie

Smart Control

Smart Control


Usługa rozszerza podstawowy zakres ubezpieczenia (polisę) o tzw. klauzule prewencyjne. Oznacza to, że do zakresu ochrony włączone zostanie monitorowanie kluczowych obszarów i obiektów w Twoim przedsiębiorstwie.

Czytaj więcejarrow

rozsądny kierowca

Rozwiązania dla flot pojazdów

Zwiększ bezpieczeństwo floty pojazdów poprzez inwestycję w wiedzę oraz umiejętności kierowców.

Czytaj więcejarrow

Testy penetracyjne


Kontrolowana próba infiltracji wskaże słabe punkty, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakera w warunkach faktycznego ataku.

Czytaj więcejarrow

Termowizja


Możesz zadbać o minimalizację ryzyka w obszarze pożarów obiektów przemysłowych i handlowych, dzięki wdrożeniu usługi pomiarów termowizyjnych instalacji elektrycznych.

Czytaj więcejarrow