Ubezpieczenie budynków i mienia

Ubezpieczenie budynków i mienia

Ubezpieczenie budynków i mienia

Zadbaj o ochronę majątku Twojego gospodarstwa rolnego

Budynki, sprzęt i maszyny rolnicze, ziemiopłody… Nowoczesne gospodarstwo rolne zazwyczaj przedstawia znaczną wartość. Ubezpieczenie budynków i mienia pozwala chronić wszystko to, co znajduje się na jego terenie, m.in. od zniszczenia, uszkodzenia, a także w razie włamania, kradzieży lub zniszczenia ubezpieczonych przedmiotów wskutek wandalizmu.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Możesz je zawrzeć zarówno jako ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obowiązkowo ubezpieczasz budynki:

 • trwale związane z gruntem,
 • wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • o powierzchni większej niż 20 m².

Obowiązek ich ubezpieczenia powstaje w momencie pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczenie dobrowolne

Budynki i mienie

W ramach ubezpieczenia dobrowolnego możesz ubezpieczyć m.in.:

 • budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie,
 • silosy, altany, wiaty, ogrodzenie wraz z bramą,
 • mienie ruchome, np. meble, urządzenia i przedmioty użytku domowego, odzież, sprzęt audio-video, komputerowy, turystyczny, sportowy, biżuterię i gotówkę,
 • sprzęt i maszyny rolnicze,
 • zebrane ziemiopłody,
 • materiały i zapasy, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne,
 • zwierzęta gospodarskie przeznaczone do chowu, hodowli lub użytku w gospodarstwie rolnym.

Warianty ubezpieczenia

Budynki i mienie możesz ubezpieczyć w trzech zakresach: podstawowym, rozszerzonym albo kompleksowym.

Wariant podstawowy obejmuje m.in. ogień, huragan, powódź, opad śniegu i lawinę. Wariant rozszerzony wzbogaca ochronę np. o skutki zalania, wiatru, uderzenia pojazdu, upadku drzewa i trzęsienia ziemi.

Wariant kompleksowy to tzw. All risk – do rozszerzonego zakresu dodaje katastrofę budowlaną, wandalizm, kradzież z włamaniem, rabunek i wszystkie zdarzenia niewyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Do wariantu podstawowego i rozszerzonego możesz dokupić ubezpieczenie od szkód w mieniu powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu.

Dodatkowo, zwrócimy Ci pieniądze za poniesione koszty, np. usunięcia pozostałości po szkodzie, akcji ratowniczej czy naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Jak ustalić sumę ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia budynku może odpowiadać jego wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej.

Wartość odtworzeniowa (tzw. nowa) oznacza, że w razie szkody wypłacimy Ci odszkodowanie, które pozwoli naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. Na sumę wypłaconego odszkodowania składają się koszty naprawy, remontu lub odbudowy budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem jego dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz materiałów.

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową nieruchomości pomniejszoną o jej faktyczne zużycie.

Jeśli wybierzesz wariant rozszerzony lub kompleksowy, zastosujemy dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wartość odtworzeniową aż do 50-procentowego zużycia technicznego (przy średniej rynkowej 10%-20% dla budynków innych niż mieszkalne) – to wielka zaleta tego ubezpieczenia.

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • zastosowanie wartości odtworzeniowej do 50-procentowego zużycia technicznego budynku w wariancie rozszerzonym i kompleksowym,
 • możliwość rozszerzenia ochrony przez dodanie ubezpieczenia dobrowolnego w zakresie rozszerzonym i kompleksowym,
 • opcję zabezpieczenia jedną umową całego majątku związanego z gospodarstwem rolnym,
 • dopasowane pakiety, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb jako rolnika,
 • szerokie wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia szkody.
Mienie rolne


Chcesz kompleksowo zabezpieczyć budynki i mienie w Twoim gospodarstwie rolnym?

Wybierz nasze ubezpieczenie budynków i mienia! Znajdź agenta i skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Masz już ubezpieczenie budynków i mienia i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

 

Pliki do pobrania