ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne

Poznaj ofertę dla swojego gospodarstwa

Rolne / Ubezpieczenie budynków i mienia

Ubezpieczenie budynków i mienia

Pozwala chronić wszystko to, co znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego, m.in. od zniszczenia, uszkodzenia, a także w razie włamania, kradzieży lub zniszczenia ubezpieczonych przedmiotów wskutek wandalizmu.

Czytaj więcejarrow

Rolne / Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pakiet, dzięki któremu w prosty sposób zabezpieczysz źródło swojego dochodu przed skutkami zdarzeń losowych. To minimum formalności i maksimum bezpieczeństwa.

Czytaj więcejarrow

agrocasco

Agrocasco


Kompleksowo chroni Cię przed finansowymi następstwami utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w Twoim gospodarstwie. Ubezpieczenie to działa w tzw. wariancie All risk, z wyłączeniem ryzyk wyraźnie wskazanych w OWU.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie OC
Zabezpiecza Cię finansowo, jeśli wyrządzisz komuś szkodę w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, prowadzeniem działalności i posiadaniem wykorzystywanych w tej działalności rzeczy, a także w związku z czynnościami życia prywatnego.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Produkt składa się z modułów, które pozwalają ubezpieczyć instalację na wypadek: szkód materialnych, przerw w produkcji energii elektrycznej wynikających ze szkody materialnej, niedoboru w produkcji energii elektrycznej na skutek zmniejszonego promieniowania słonecznego.

Czytaj więcejarrow

rolne

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Pozwoli Ci zabezpieczyć należące do Ciebie zwierzęta gospodarskie, takie jak bydło, konie, owce, kozy, świnie i drób, przed skutkami zjawisk pogodowych.

Czytaj więcejarrow

O ubezpieczeniu
Nowoczesny produkt, uwzględniający transformację stylu życia na wsi, nowe metody upraw i hodowli oraz korzystanie z alternatywnych źródeł energii.

Czytaj więcejarrow