Rodzina

Grupowe ubezpieczenie
na życie dla pracowników

O ubezpieczeniu

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Chroń zdrowie i życie swoich pracowników

Nieszczęśliwe wypadki i poważne zachorowania zawsze pojawiają się w firmie niespodziewanie. A przecież pracownicy to najważniejszy kapitał każdego pracodawcy. Ubezpieczenie Hestia Rodzina powstało po to, by zapewnić im oraz ich najbliższym bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w trudnych sytuacjach. Dla pracodawcy to doskonały sposób budowania pozytywnych relacji z pracownikiem, a także gwarancja jego szybszego powrotu do zdrowia dzięki dobrej opiece medycznej.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Hestia Rodzina to ubezpieczenie dla każdej firmy – ubezpieczamy podmioty posiadające i nieposiadające osobowości prawnej (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki samorządu terytorialnego, etc.).

Jako przedsiębiorca możesz wykupić ubezpieczenie już dla dwóch aktywnych zawodowo pracowników w wieku 15-69 lat, ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci.

Korzyści dla pracownika

NNW2

Co zyskuje pracownik?

 • wsparcie w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja, ale też sytuacjach radosnych - jak narodziny dziecka,
 • świadczenie za leczenie szpitalne w ciąży i połogu oraz z tytułu ciąży mnogiej,
 • wypłatę świadczenia już za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • leczenie poszpitalne i powypadkowe, zakup leków, diagnostykę, porady specjalistów, rehabilitację i opiekę pielęgniarską (w ramach dodatkowych pakietów),
 • zabezpieczenie finansowe członków rodziny na wypadek śmierci pracownika,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych.

Korzyści dla pracodawcy

Co zyskuje pracodawca?

 • atut w procesie rekrutacji nowych pracowników oraz doskonały sposób ich motywowania,
 • wzbogacenie posiadanego przez firmę pakietu socjalnego dla pracowników,
 • możliwość zaliczenia składki na ubezpieczenie pracowników do kosztów uzyskania przychodów,
 • opcję zastąpienia odprawy pośmiertnej ubezpieczeniem na życie,
 • ofertę „szytą na miarę”, dopasowaną do potrzeb i możliwości Twojej firmy,
 • w pełni zdalną obsługę ubezpieczenia za pośrednictwem platformy do obsługi grupowych ubezpieczeń na życie,
 • dodatkową premię w wybranych świadczeniach za przystąpienia elektroniczne.
Grupowe - o ubezpieczeniu


Chcesz kompleksowo zabezpieczyć życie i zdrowie swoich pracowników?

Nasze Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina zapewnia taką ochronę! Zapraszamy do kontaktu – przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Pliki do pobrania