Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC i Zielona Karta

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego i Zielona Karta

Chroń się przed kosztami własnych błędów za kierownicą – w Polsce i za granicą

Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę innym osobom lub szkodę w mieniu osób trzecich. Polisa OC gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń finansowych w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej. Chroni też Twój majątek jako sprawcy zdarzenia, który ponosi cywilną odpowiedzialność za szkodę. Zamiast Ciebie odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaci ERGO Hestia.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – bez względu na to czy posiadasz samochód, naczepę czy innego rodzaju pojazd, zgodnie z obowiązującym prawem musisz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Za jego brak grożą surowe kary!

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Zakres odpowiedzialności ERGO Hestii ustalają odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy  prawa.

Ochrona obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz szkody powstałe:

  • przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
  • podczas zatrzymania lub postoju.

Komunikacyjne2


Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Jeśli jesteś naszym klientem, a Twój pojazd został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego u innego Ubezpieczyciela, który, tak jak ERGO Hestia, należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to my wypłacimy Ci odszkodowanie.

Również my rozliczymy się z Ubezpieczycielem sprawcy – to dla Ciebie duże ułatwienie!

Korzyści dla Ciebie

  • ubezpieczenie chroni przed ewentualnymi kosztami, których pokrycie byłoby Twoim obowiązkiem w razie spowodowania wypadku – ERGO Hestia wypłaci je poszkodowanym zamiast Ciebie w ramach polisy OC,
  • wykupienie ochrony w zakresie ryzyka OC spełnia ustawowy obowiązek ciążący na posiadaczu każdego pojazdu mechanicznego.


Zielona Karta

Wyjeżdżasz firmowym autem za granicę? Zielona Karta to dokument potwierdzający, że będąc poza granicami Polski, posiadasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku użytkowania przez Ciebie pojazdu.

Zielona Karta zabezpiecza uczestników ruchu drogowego za granicą. W razie spowodowania przez Ciebie wypadku, odszkodowanie zostanie im wypłacone z Twojej polisy.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, który będzie (nawet przejazdem) korzystał z samochodu w kraju, w którym Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym.


Od czego chroni to ubezpieczenie?

Zielona Karta działa tak samo jak polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, a więc zakres jej ochrony jest analogiczny.

W niektórych krajach Zielona Karta jest obowiązkowa, a jej brak może oznaczać dodatkowe koszty. Dlatego sprawdź przed wyjazdem, czy dany kraj nakłada na kierowców obowiązek posiadania tego ubezpieczenia.

Korzyści dla Ciebie

  • ochrona przed ewentualnymi kosztami wynikającymi ze spowodowania wypadku – w ramach Zielonej Karty ERGO Hestia zapłaci je poszkodowanym za Ciebie,
  • duże ułatwienie – nie musisz kupować osobnego ubezpieczenia w każdym kraju, przez który przejeżdżasz,
  • niższe koszty – kupno ubezpieczenia w każdym kraju z osobna wiązałoby się z wysokimi wydatkami. 

Ubezpieczenie komunikacyjne

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek szkód, które wyrządzisz innym jako kierowca służbowego pojazdu?

Wybierz nasze ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i Zieloną Kartę! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania