Ciężarówka

Ubezpieczenia korporacyjne

Poznaj ofertę dla swojego przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa od m.in. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, wiatru, zalania czy powodzi.

Czytaj więcejarrow

Cyber

Ubezpieczenie Cyber

Chroni w szczególności przed skutkami ataków komputerowych (atak hakerski, złośliwe oprogramowanie) oraz następstwami naruszenia danych osobowych.

Czytaj więcejarrow

Inżynier

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Pokryje koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim, w sytuacji, kiedy powstały w związku z prowadzoną działalnością lub wykonywanym zawodem.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ochrona w ramach ubezpieczenia obejmuje instalacje zamontowane na obiektach oraz instalacje naziemne, w tym wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenia komunikacyjne


Nasza oferta dla dużych firm pozwala ubezpieczyć ryzyka, które możesz napotkać w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenia transportowe

Chronią firmę i towary, a także osoby lub przedsiębiorstwa przed finansowymi skutkami sytuacji, które mogą się wydarzyć, w związku z przewożeniem mienia.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenia finansowe

Jest to ochrona przed ryzykiem poniesionych strat pieniężnych. Przygotowaliśmy dwa rodzaje ubezpieczeń finansowych – gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenia lotnicze

Aerocasco i OC skierowane są do pilotów i operatorów bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 20 kg. 

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie osobowe

Ochroną objęte są zdolność do pracy, zdrowie i życie.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników

Powstało po to, by zapewnić pracownikom oraz ich najbliższym bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcejPrzejdź do strony

Ubezpieczenia dla dużych firm


Nasza oferta dla dużych firm pozwala ubezpieczyć ryzyka, które możesz napotkać w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Czytaj więcejPrzejdź do strony