OC

Ubezpieczenie OC

Działalność gospodarcza

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Zabezpiecz się przed finansowymi konsekwencjami sytuacji, które mogą wystąpić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez względu na to, jaki jest profil Twojej firmy, ten rodzaj polisy warto posiadać. Może okazać się bardzo pomocna, kiedy wydarzy się nieplanowana sytuacja, która dla przedsiębiorstwa będzie wiązała się ze znacznymi kosztami.

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie zabezpieczy Cię w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

Gdyby doszło do wypadku:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłacimy odszkodowanie należne osobie trzeciej,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych, podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, w szczególności:

 • przedsiębiorców z szerokiego wachlarza branż: produkcyjnej, budowlanej, usługowej,
 • podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub dla których działalność gospodarcza jest tylko działalnością poboczną), np. szkół, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych.

Co obejmuje polisa?

W zależności od potrzeb, obejmiemy ochroną szkody wyrządzone na terenie całego świata (w tym, w zakresie rozszerzonym, również w USA oraz Kanadzie). Umowę możemy zawrzeć na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów związanych z wykonaniem określonego  kontraktu budowalnego - do 120 miesięcy.

Specyfika Twojej działalności wymaga ochrony z wysoką sumą ubezpieczenia? W ERGO Hestii pojemność ochronna może wynieść do 100 000 000 zł.

Korzyści dla Twojej firmyOC ZAWODu

Szeroki zakres ochrony oferujemy już w zakresie podstawowym, między innymi w odniesieniu do szkód:

 • związanych z posiadaniem rzeczy, prowadzeniem działalności, w tym szkód wyrządzonych wadliwością wykonanej usługi oraz wadą produktu wprowadzonego do obrotu,
 • wyrządzonych na skutek własnych uchybień Ubezpieczonego, jak również uchybień innych podmiotów, za które Ubezpieczony ponosi ustawową odpowiedzialność cywilną (np. podwykonawcy, dalsi podwykonawcy).
 • wyrządzonych na skutek niedbalstwa, rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej pracowników ubezpieczonego (włączona tzw. klauzula reprezentantów),
 • wyrządzonych wzajemnie pomiędzy Ubezpieczonymi,
 • dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej, reżimie odpowiedzialności kontraktowej, w tym w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • mających postać strat rzeczywistych, utraconych korzyści oraz tzw. regresowych kar umownych.

Dodatkowo, w podstawowym zakresie ubezpieczenia, udzielamy ochrony za szkody:

 • wyrządzone nagłą i niezamierzoną emisją substancji zanieczyszczających do środowiska,
 • wyrządzone przez niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach,
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną,  
 • wyrządzone podwykonawcom,
 • w związku z odbywaniem podróży służbowych, udziałem w targach, konferencjach lub szkoleniach, w środkach transportu podczas prac ładunkowych, będące wynikiem awarii instalacji sanitarnych,
 • w nieruchomościach osób trzecich, z których Osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu,

Potrzebujesz szerszego zakresu?

 

Podstawowy zakres ochrony możesz rozszerzyć m.in. o szkody, które powstaną w USA lub Kanadzie, szkody wyrządzone pracownikom, szkody w rzeczach wynajmowanych, podlegających obróbce lub naprawie oraz przechowywanych, pod nadzorem lub ochroną, a także:

 • czyste straty finansowe,
 • czyste straty finansowe spowodowane wadliwością produktu,
 • czyste straty finansowe poniesione na skutek wad wyrobów wytworzonych z użyciem wadliwych maszyn lub urządzeń,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem naruszenia dóbr osobistych,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem wady treści reklamy.
Prowadzenie działalności tekst

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia?

Skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci więcej szczegółów i opowiemy o dodatkowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Zachęcamy do kontaktu.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies