jdg

Jednoosobowa
działalność gospodarcza

Poznaj ofertę dla swojej firmy

jdg ubezpieczenie w życiu prywatnym i zawodowym

OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

Zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynnościami życia prywatnego.

Czytaj więcejarrow

jdg ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia
Ochrona majątku prywatnego i firmowego w ramach jednej polisy. Rekompensata strat poniesionych w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży i wandalizmu lub ubezpieczenie formule „all risk”, czyli od wszystkich zdarzeń.

Czytaj więcejarrow

Samochód

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ochrona przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do jakich może dojść podczas użytkowania pojazdu. OC, AC, NNW Kierowcy i Pasażerów, Car Assistance.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie NNW


NNW zapewnia wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku. Wypłata odszkodowania i pomoc w przypadku niezdolności do pracy, złamań, zawału i innych wypadków wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czytaj więcejarrow

Ubezpieczenie podróżne

Kompleksowa ochrona na czas zagranicznej podróży (prywatnej i służbowej). Pomoc medyczna i pokrycie kosztów leczenia, OC, NNW, ubezpieczenie bagażu i pomoc Assistance w ramach jednej polisy.

Czytaj więcejarrow

Grupówka

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników

Powstało po to, by zapewnić pracownikom oraz ich najbliższym bezpieczeństwo finansowe i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Czytaj więcejarrow

Szkoda firma

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej

W ramach umowy ubezpieczenia, jesteśmy w stanie zabezpieczyć Cię finansowo nie tylko od uszkodzenia ciała. Obejmujemy ochroną tak ważne kwestie jak aktywność zawodowa oraz przyszłość finansowa bliskich lub firmy. 

Czytaj więcejarrow