jdg ubezpieczenia mienia 2

Ubezpieczenie mienia

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie mienia

Chroń swój firmowy i prywatny majątek   

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, więc wiesz, że często niełatwo rozdzielić majątek prywatny od firmowego. Ubezpieczając się w ERGO Hestii możesz chronić się przed finansowymi konsekwencjami szkód w Twoim mieniu prywatnym i firmowym jednocześnie – szybko, łatwo i bez kompromisów. Zapewnij sobie pełne poczucie finansowego komfortu, przenosząc na nas odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak np. pożar, kradzież, huragan czy powódź.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą zapewnić sobie ochronę swojego majątku prywatnego i firmowego. To unikatowe rozwiązanie łączy w sobie możliwość ubezpieczenia jednocześnie mienia prywatnego, jak i służącego do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Nawet nieumyślne zniszczenie mienia przez Ciebie lub Twojego pracownika to zawsze dodatkowy koszt, którego możesz uniknąć, ubezpieczając swoje mienie w ERGO Hestii.

Ubezpieczenie mienia zapewnia bardzo szeroki zakres naszej odpowiedzialności. Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć:

 • budynki i lokale,
 • elementy wykończenia, np. wykładziny, powłoki malarskie, wewnętrzne: drzwi, okna, rolety, szyby kominkowe,
 • urządzenia techniczne, np. instalacje, baterie słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, sieć wodno-kanalizacyjną lub grzewczą,
 • wyposażenie, np. maszyny, meble, sprzęt RTV i AGD, komputery stacjonarne, szyby w ladach chłodniczych,
 • rzeczy osobiste, np. odzież, biżuterię, zegarki, sprzęt: fotograficzny, sportowy, przenośny sprzęt komputerowy, przedmioty należące do pracowników,
 • dzieła sztuki, antyki, kolekcje, np. obrazy, grafiki, monety, znaczki pocztowe,
 • architekturę posesji, np. ogrodzenie, altany, meble ogrodowe, wyposażenie placu zabaw,
 • środki obrotowe, np. półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży,
 • mienie osób trzecich, np. przedmioty przekazane w celu wykonania naprawy.
O ubezpieczeniu mienie tekst jdg


Korzyści dla Twojej firmy

Mienie 2

Co zyskujesz?

 • poczucie finansowego bezpieczeństwa na wypadek strat spowodowanych różnymi niespodziewanymi wypadkami,
 • elastyczny zakres ubezpieczenia pozwalający na łatwe dopasowanie do potrzeb firmy,
 • możliwość określenia odrębnych sum ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia (np. osobne sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia od ognia i od kradzieży),
 • szeroki katalog przedmiotów ubezpieczenia,
 • możliwość ubezpieczenia mienia prywatnego i firmowego jednocześnie,
 • opcja rozszerzenia ochrony poprzez dokupienie dodatków,
 • brak udziału własnego w przypadku najczęstszych szkód w takich elementach jak płyta grzewcza, szklane, ceramiczne lub kamienne elementy mebli, lustra,
 • ochrona w przypadku najczęstszych szkód wynikających z rażącego niedbalstwa, takich jak pozostawienie podłączonego żelazka, włączonych urządzeń grzewczych, ognia w palenisku kominka itp.,
 • łatwa i szybka ścieżka likwidacji szkód.

Jesteś zainteresowany jednoczesnym ubezpieczeniem Twojego firmowego i prywatnego majątku?

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania