Termowizja nagłówek

Termowizja

Badania termowizyjne instalacji elektrycznych

Obniż ryzyko awarii dzięki wykorzystaniu termowizji

Wiesz, że usterki instalacji elektrycznych są corocznie przyczyną ponad 20% odnotowywanych pożarów obiektów przemysłowych i handlowych?

Możesz zadbać o minimalizację ryzyka w tym obszarze dzięki wdrożeniu usługi pomiarów termowizyjnych instalacji elektrycznych. Polega ona na wykonaniu termogramów (w dużym uproszczeniu zdjęć rozkładu temperatury) badanych fragmentów instalacji elektrycznych oraz analizie termogramów koncentrujące się przede wszystkim na poszukiwaniu punktów o podwyższonej emisji ciepła.

Użycie kamer termowizyjnych może być jednym z elementów optymalizacji stanu technicznego instalacji. Może również wpłynąć na ewentualne ograniczenie potencjalnych źródeł zapłonu w Twojej firmie, mogących mieć swoje źródła w nieprawidłowo funkcjonującej instalacji elektrycznej.  

Co badamy termowizją?

Badamy przede wszystkim:

 • wnętrza rozdzielnic i szaf sterowniczych,
 • punkty przyłączeniowe instalacji elektrycznej,
 • transformatory.

Dla kogo jest ta usługa?

Pomiary termowizyjne wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach życia. Ich główna zaleta to całkowita bezinwazyjność i bezdotykowość oraz natychmiastowa dostępność wyników.


Termowizja tekst 2

Badania termowizyjne rekomendujemy przede wszystkim dla:  

 • obiektów nowych (badanie tzw. „stanu zero”), m.in. zakładów produkcyjnych i budynków charakteryzujących się rozbudowanymi instalacjami elektrycznymi,
 • zakładów, w których występuje duża zależność procesu produkcyjnego od ciągłości zasilania oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej, np. hut, biogazowni, destylarni, cukrowni, serwerowni,
 • zakładów posiadających instalacje elektryczne starsze niż 12-letnie,
 • przedsiębiorstw eksploatujących urządzenia i instalacje w trudnych warunkach, np. podwyższonej wilgotności lub zapylenia, np. styropianowniach, młynach, hutach szkła,
 • zakładów spożywczych, przetwórstwa tworzyw i innych niebezpiecznych pożarowo, szczególnie z poddaszami technologicznymi zawierającymi instalacje elektryczne.

Przygotowanie do badania – co warto wiedzieć

Elementem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do aparatów i urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz badanych rozdzielnic.

Można go zapewnić poprzez otwarcie rozdzielnic oraz demontaż wewnętrznych paneli osłonowych przez uprawnioną osobę. Celem działania jest odsłonięcie zacisków przewodów doprowadzonych do badanych aparatów.   

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • ograniczenie prawdopodobieństwa pożaru na skutek awarii instalacji elektrycznej,
 • niższe koszty serwisu i eksploatacji instalacji elektrycznych dzięki uzyskaniu możliwości optymalizacji temperatury pracy rozdzielnic (wg badań firmy Siemens obniżenie temperatury pracy w szafie sterowniczej o 5°C może wydłużyć jej czas pracy nawet o 20%),
 • minimalizację ryzyka wystąpienia przerw w działalności.

Dlaczego warto wybrać ekspertów ERGO Hestii?

Dlaczego ERGO Hestia?

 • średnio podczas audytu identyfikujemy około pięciu usterek, z których statystycznie jedna ma charakter krytyczny, tj. zagrażający ciągłości procesów w zakładzie lub stwarzający ryzyko wybuchu pożaru,
 • wykonujemy badania dobrej jakości sprzętem pomiarowym, o minimalnej rozdzielczości detektora przy pomiarach elektrycznych 320 x 240 px oraz czułości termicznej <0,03-0,04oC,
 • wszyscy nasi operatorzy posiadają międzynarodowy certyfikat ITC Level 1, świadczący o znajomości technik pomiarowych, procesów emisji ciepła oraz wykorzystywanego sprzętu pomiarowego,
 • prowadzone przez nas pomiary są skoncentrowane na identyfikacji anomalii termicznych w układach elektrycznych, tj. rozdzielnicach elektrycznych, transformatorach, punktach przyłączeniowych urządzeń elektrycznych. Wywodzimy się z rynku ubezpieczeniowego, rozumiemy prewencyjny charakter usługi,
 • przejrzysty raport – w podstawowej wersji zamieszczamy tylko zidentyfikowane anomalie termiczne lub, w przypadku braku ich identyfikacji, zdjęcia poglądowe.

Termowizja3

Chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę?

Szukasz wsparcia w dziedzinie diagnostyki budynków? Chcesz zmniejszyć skutki wypadków ubezpieczeniowych? Zgłoś się do nas. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę, którą dopasujemy do Twoich potrzeb.

Czekamy na Ciebie! Napisz do nas: [email protected]

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA