jdg nww

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Pakiecie Moja Firma

Obawiasz się finansowych następstw wypadków, jakie mogą przydarzyć się każdemu z nas? Ich konsekwencje to często wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, konsultacji lekarskich, specjalistycznych zabiegów, a nawet konieczność zmiany zawodu. W takich przypadkach z pomocą przychodzi dobrowolne ubezpieczenie NNW, zapewniając Ci wypłatę odszkodowania w sytuacjach, kiedy zabezpieczenie finansowe jest najbardziej potrzebne. NNW w ERGO Hestii występuje w trzech wariantach, dzięki czemu łatwo możesz dopasować je do swojej działalności.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które:

 • zamierzają ubezpieczyć swoich pracowników i szukają podstawowej ochrony ubezpieczeniowej (Wariant I),
 • zamierzają ubezpieczyć siebie, bliskich oraz współpracowników oraz oczekują kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej (Wariant II),
 • chcą zapewnić sobie i najbliższym poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie nieprzewidzianych wypadków, powodujących niezdolność do wykonywania pracy.
 • do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyła 65 roku życia (w Wariancie III – 55 roku życia).


Od czego chroni to ubezpieczenie?

NNW

Ubezpieczenia NNW chroni Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli stracisz życie, ubezpieczenie to będzie finansowym zabezpieczeniem Twoich bliskich lub gwarancją spłaty Twoich zobowiązań (np. kredytów). Daje ono finansowe wsparcie zarówno w razie wypadku podczas wypoczynku, jak i wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku,
 • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych,
 • utratę życia,
 • wypłatę renty w przypadku trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku uprawiania sportu i wykonywania zawodu.

Zakres ubezpieczenia NNW możesz rozszerzyć o:

 • wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu,
 • uprawianie sportów podwyższonego ryzyka,
 • wykonywanie zawodów podwyższonego ryzyka.

Ubezpieczenie NNW w Wariancie II zapewnia organizację pomocy medycznej lub pokrycie kosztów leczenia, a w Wariancie III zabezpiecza Cię w sytuacji trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie NNW w Wariancie I i II może zostać zawarte na rok lub na krótszy okres. Rodzaj urazu i wysokość świadczeń zostały opisane w tabeli, stanowiącej załącznik do OWU.Korzyści dla Twojej firmy

Wariant I:

 • atrakcyjna propozycja dla przedsiębiorców chcących ubezpieczyć siebie i swoich pracowników od następstw poważnych wypadków, związanych przede wszystkim z wykonywaną pracą zawodową,
 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego (forma bezimienna).

Wariant II:

 • idealne rozwiązanie dla chcących ubezpieczyć siebie, rodzinę i współpracowników,
 • szeroki zakres zdarzeń uprawniających do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie indywidualne, imienne, jednak w ramach jednej transakcji można ubezpieczyć kilka osób zainteresowanych różnymi zakresami, rozszerzeniami oraz sumami ubezpieczenia.
Grupowe - o ubezpieczeniu


Wariant III:

 • zabezpieczenie finansowe w razie utraty zdolności do wykonywania zawodu,
 • świadczenie wypłacane w formie miesięcznej renty,
 • możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia aż do 5 milionów zł (nie wyższej niż dziesięciokrotność rocznego dochodu klienta).

Przykład:

Ubezpieczona, wchodząc po schodach w biurze, spadła i uderzyła się w nogę, skręcając staw skokowy. Wartość świadczenia została ustalona w oparciu o procent sumy ubezpieczenia - dla orzeczonego stopnia uszczerbku suma wyniosła 10 tysięcy zł.

(zgodnie z tabelą – załącznik do OWU)

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem NNW w Twojej firmie – dla Ciebie i Twoich pracowników?

Skontaktuj się z nami! Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania