jdg ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie komunikacyjne

Posiadasz pojazd zarejestrowany w Polsce? Na pewno wiesz o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Jednak ubezpieczeń, które mogą ochronić Cię przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do jakich może dojść podczas użytkowania pojazdu jest więcej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, a pojazd wykorzystujesz zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, pomyśl o ubezpieczeniu samochodu w pakiecie Moja Firma.

Od czego chroni ubezpieczenie komunikacyjne?

Zgodnie z prawem, ubezpieczenie OC musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. O zakupie dodatkowych polis decydujesz sam.

W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzą m.in.:

  • obowiązkowe OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • dobrowolne autocasco (AC), chroniące od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu,
  • dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW KiP),
  • dobrowolne Car Assistance, będące zestawem usług pomocowych na wypadek różnych zdarzeń na drodze, np. wypadku, awarii i kradzieży.

Towarzystwa ubezpieczeń proponują kierowcom także inne polisy komunikacyjne (np. ubezpieczenie szyb, opon), a wraz z nimi wiele usług dodatkowych.

Komunikacyjne

Korzyści dla Twojej firmy

Komunikacyjne - o ubezpieczeniu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC:

  • ochrona w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim – jeśli Ty lub inna osoba kierującą pojazdem, którego jesteś właścicielem, będziecie sprawcą wypadku, szkoda wyrządzona osobie poszkodowanej w tym wypadku zostanie pokryta z Twojego obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne:

  • ochrona finansowych następstw szkód majątkowych i osobowych – jeśli w wyniku różnych zdarzeń uszkodzisz, stracisz samochód (ubezpieczenie AC) albo Ty lub Twoi pasażerowie doznają uszczerbku na zdrowiu (ubezpieczenie NNW), otrzymasz świadczenie odszkodowawcze, które pokryje Twoje straty.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniami komunikacyjnymi dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami, a eksperci ERGO Hestii pomogą w wyborze optymalnego rozwiązania.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania