jdg ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Chroń się przed kosztami własnych błędów za kierownicą

Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia Ci ochronę w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę w mieniu innych osób lub im samym. Polisa OC zaspokoi roszczenia finansowe poszkodowanego w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej. Chroni też Twój majątek jako sprawcy zdarzenia, który ponosi cywilną odpowiedzialność za szkodę. Zamiast Ciebie odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaci ERGO Hestia.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, zarówno prywatnych, jak i firmowych – bez względu na to czy posiadasz samochód, naczepę czy innego rodzaju pojazd, zgodnie z obowiązującym prawem musisz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej oraz chroni majątek sprawcy szkody, który ponosi cywilną odpowiedzialność za jej powstanie. Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest ustalony w ogólnie obowiązujących aktach prawnych.

Ochrona obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania lub postoju.

Oprócz polisy OC, w ramach pakietu Moja Firma możesz zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, takie jak:

Ubezpieczenie szyb

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej lub szyb bocznych,
 • zakres terytorialny – Polska (usługi realizowane są w wyselekcjonowanych punktach obsługi),
 • suma ubezpieczenia to 5 tys. zł, przy udziale własnym 50 zł (w przypadku szkody w szybie czołowej lub przedniej szybie panoramicznej),
 • do realizacji usługi stosujemy części alternatywne, których jakość jest równa szybie fabrycznej,
 • w ramach ubezpieczenia zwracamy poniesione koszty parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym do wysokości nie wyższej niż 300 zł (brutto), jeżeli naprawa lub wymiana szyby w punkcie obsługi nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody,
 • jeśli z powodu uszkodzenia szyby nie można bezpiecznie kontynuować jazdy, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu na terytorium Polski do najbliższego punktu obsługi.
Komunikacyjne2


Holowanie pojazdu

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdów w razie ich zderzenia się z Twojej winy,
 • odbywa się z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez uczestników zderzenia na terytorium Polski, maksymalnie do 150 km dla każdego pojazdu,
 • może obejmować zarówno pojazd ubezpieczony oraz pojazdy, które się z nim zderzyły, jeżeli zostały uszkodzone, a rozmiar uszkodzeń uniemożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy,
 • usługa realizowana na Twój wniosek lub za Twoją zgodą,
 • suma ubezpieczenia to 2 tys. zł.

Pojazd zastępczy

 • obejmuje, w razie zderzenia się pojazdów spowodowanego z Twojej winy, organizację i pokrycie kosztów wynajęcia oraz dostarczenia pojazdów zastępczych do miejsca zderzenia lub wynajęcia pojazdów zastępczych i transportu kierowców i pasażerów, którzy brali udział w zderzeniu – dla wszystkich jego uczestników, maksymalnie w liczbie pojazdów odpowiadającej uczestniczącej w zderzeniu – do miejsca ich wypożyczenia w Polsce;
 • przysługuje na okres naprawy nie dłuższy niż 3 dni w sytuacji, gdy Twój pojazd został uszkodzony;
 • suma ubezpieczenia to 3 tys. zł.

Telefoniczny Asystent Prawny

 • obejmuje udzielenie telefonicznych porad prawnych w zakresie wielu problemów prawnych, związanych z ubezpieczonym pojazdem, m.in. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody w mieniu wyrządzonej czynem niedozwolonym (ochrona prawna w przypadku szkód w pojeździe) i z tytułu szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym (ochrona prawna w przypadku szkód osobowych w komunikacji).

Ochrony utraty zniżki OC

 • gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to przy wyliczeniu wysokości składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranej z ERGO Hestią, zachowamy Twój dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Bagaż i Cargo

 • obejmuje utratę, zniszczenie oraz uszkodzenie bagażu, np. telefonu, tabletu czy kluczy, a także środków obrotowych oraz gotówki, będących mieniem używanym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym,
 • suma ubezpieczenia to 10 tys. zł,
OC 2 - tekst

Podróż

 • całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne,
 • ochrona obejmuje pierwsze 40 dni każdej Twojej podróży, rozpoczętej w okresie ubezpieczenia,
 • obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży,
 • pokrywa m.in. koszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego,
 • obejmuje usługi niezbędne do przywrócenia Ci stanu zdrowia, który umożliwia powrót do Polski lub kraju zamieszkania, bądź kontynuowanie zaplanowanej podróży.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Jeśli jesteś klientem ERGO Hestii, a Twój pojazd został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego u innego Ubezpieczyciela, który, tak jak my, należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to my wypłacimy Ci odszkodowanie. Również my rozliczymy się z Ubezpieczycielem sprawcy – to dla Ciebie duże ułatwienie!

Korzyści dla Ciebie z ubezpieczeń w Pakiecie Moja Firma

Co zyskujesz?

 • ubezpieczenie, które chroni Cię przed ewentualnymi kosztami, których pokrycie byłoby Twoim obowiązkiem w razie spowodowania wypadku – ERGO Hestia wypłaci je poszkodowanym zamiast Ciebie, w ramach polisy OC,
 • ubezpieczenie mienia służącego prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym pojazdów mechanicznych i środków obrotowych,
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ciebie, Twoich bliskich i pracowników (tzw. szkody własne) oraz przez zwierzęta,
 • natychmiastową pomoc Car Assistance dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również pod domem,
 • objęcie ochroną również pojazdów będących przedmiotem leasingu,
 • możliwość ubezpieczenia floty aż do 15 pojazdów.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek szkód, które wyrządzisz innym, jadąc firmowym pojazdem?

Wybierz nasze ubezpieczenie OC ppm! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies