Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenie Bezzałogowych Statków Powietrznych

Kompleksowa ochrona Twojego drona

Drony są obecnie powszechnie wykorzystywane w wielu obszarach działalności człowieka. Służą m.in. do filmowania z powietrza, zastosowań geodezyjnych, monitoringu czy inspekcji obiektów.

Nieprzewidziane sytuacje związane z ich eksploatacją mogą przydarzyć się każdemu.

Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych pomoże uchronić Cię przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi związanymi z użytkowaniem dronów.

To pierwsze tego typu ubezpieczenie w Polsce.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Aerocasco i Odpowiedzialności Cywilnej skierowane jest do pilotów i operatorów bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 20 kg.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Aerocasco chroni Ciebie od całkowitych lub częściowych szkód w bezzałogowym statku powietrznym wraz z wyposażeniem.

W ramach ubezpieczenia Aerocasco odpowiadamy za szkody:

  • będące bezpośrednim następstwem wypadku ubezpieczeniowego – zgodnie z treścią OWU,
  • powstałe podczas lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub naprawy,
  • powstałe w ubezpieczonym statku powietrznym wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkami objętymi ochroną ubezpieczeniową,
  • powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni Cię od szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek użytkowania drona.

Ubezpieczenie lotnicze


W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej odpowiadamy za:

  • uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby trzeciej,
  • uszkodzenie mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.

Oferujemy zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC z sumą gwarancyjną 3 000 SDR, jak i ubezpieczenie dobrowolne, nadwyżkowe.

Korzyści dla Ciebie

Ubezpieczenie lotnicze

Co zyskujesz?

  • ochronę dostosowaną do bezzałogowych statków powietrznych,
  • ochronę ubezpieczonego drona (AC), ale również zabezpieczenie szkód wyrządzonych osobom trzecim (OC),
  • ubezpieczenie przeznaczone zarówno dla komercyjnych, jak i niekomercyjnych użytkowników.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Twojego drona?

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania