Osobowe

Ubezpieczenie osobowe

NNW

Grupowe ubezpieczenie NNW – gwarancja firmowego spokoju

Wypadek pracownika może mocno dotknąć Twoją firmę. Z jednej strony zagrozi jej konieczność wypłaty ewentualnego odszkodowania, a z drugiej – długa nieobecność pracownika, zaburzająca cykl pracy przedsiębiorstwa.  

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni pracownika od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika.

W praktyce ubezpieczenie NNW pozwala pracownikowi szybciej podjąć leczenie i rehabilitację, a tym samym skrócić czas swojej nieobecności w pracy. Dlatego grupowe ubezpieczenia NNW cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród firm, których pracownicy są bezpośrednio narażeni na ryzyko wypadku (np. przedsiębiorstwa produkcyjne czy branża budowlana).

Jakie atuty ma to ubezpieczenie?

Polisa NNW zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Jako przedsiębiorca posiadający polisę NNW:

 • zmniejszasz ryzyko konieczności wypłaty odszkodowania dla pracowników i ich rodzin z budżetu firmy,
 • łatwiej zatrzymasz najlepszych i przyciągniesz nowych pracowników (ubezpieczenie to pożądany dodatkowy pakiet socjalny),  
 • możesz skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników.

Największe korzyści ubezpieczenie NNW daje pracownikowi.

Należą do nich:

 • ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych, 
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, 
 • wypłata świadczenia za każdy dzień nieobecności w pracy oraz pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • jednorazowa wypłata świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w jakimkolwiek zawodzie,
 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki,  
 • odprawa pośmiertna dla rodziny, 
 • zwrot kosztów pogrzebu.
NNW tekst


Ubezpieczony pracownik w każdym wariancie ubezpieczenia może też liczyć na zwrot kosztów:

 • nabycia wyrobów medycznych,
 • przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością,
 • odbudowy stomatologicznej zębów.

Trzy warianty systemowe ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW wyróżnia prosta konstrukcja, oparta o przedziały procentowe. W ERGO Hestii możesz wybrać spośród trzech systemów, które łatwo dopasujesz do specyfiki Twojej firmy:


nnww

1.    System świadczeń proporcjonalnych

Procent sumy ubezpieczenia odpowiada tu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. jeśli pracownik doznał trwałego uszczerbku szacowanego na 20%, dostanie 20% sumy ubezpieczenia).

2.    System świadczeń progresywnych

Im poważniejszy jest wyrażony w procentach uszczerbek na zdrowiu, tym wyższy procent sumy ubezpieczenia przysługiwał będzie pracownikowi:

 • do 25% - 1% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • od 26% do 50% - 1,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • od 51% do 75% - 2,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • od 75% - 3,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

3.    System świadczeń stałych

Procent sumy ubezpieczenia przypisany jest do konkretnego urazu, zgodnie z tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu.


Tabelę przedstawi Ci Twój agent, znajdziesz ją również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne na naszej stronie www.ergohestia.pl.

Zapraszamy do kontaktu

Jak zgłosić szkodę?

Masz już ubezpieczenie NNW i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania