Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

OC przewoźnika w ruchu krajowym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym

Chroń przewożone towary od wszelkiego ryzyka

Jeśli przewozisz towary w krajowym transporcie drogowym, to zdajesz sobie sprawę, że ich ewentualne uszkodzenie może okazać się kosztowne. Dzięki naszemu ubezpieczeniu ERGO Hestia może przejąć od Ciebie odpowiedzialność cywilną, którą to odpowiedzialność poniósłbyś zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywanego krajowego transportu drogowego.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym chroni Cię od finansowych następstw utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki towarowej.

Możesz zdecydować o rozszerzeniu ochrony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia indywidualnych klauzul dotyczących:

  • kategorii przewożonych towarów,
  • odpowiedzialności za szkody powstałe podczas i w wyniku czynności:
    • zabezpieczenia towaru,
    • załadunkowych i rozładunkowych dokonywanych przez przewoźnika.

Odpowiadamy do wysokości sumy gwarancyjnej, określanej dla każdego zdarzenia na czas obowiązywania ubezpieczenia.

Krajowy przewoźnik transportowe - tekst

Korzyści dla Twojej firmy

  • zabezpieczenie większości roszczeń na wypadek szkody w przewożonym towarze, odpowiadające wymogom stawianym przez zleceniodawców (w tym spedytorów),
  • możliwość indywidualnego negocjowania zakresu ubezpieczenia,
  • niezmienny limit ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej, niezmniejszający się w okresie trwania ubezpieczenia – bez względu na liczbę zdarzeń,
  • część kosztów związanych ze szkodą pokrywana jest w określonej wysokości ponad sumę gwarancyjną, m.in. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, obrony sądowej, koszty poniesione w celu zapobieżeniu szkodzie bądź zmniejszenia jej rozmiarów.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania