Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Casco taboru kolejowego

Ubezpieczenie Casco Taboru Kolejowego

Zabezpiecz tabor kolejowy przed ewentualnymi stratami

Tabor kolejowy najczęściej przedstawia wysoką wartość. Ewentualne szkody, do jakich może dojść podczas jego użytkowania, mogą być bardzo kosztowne. Dlatego tak ważne jest posiadanie ubezpieczenia, które pomoże zabezpieczyć tabor Twojej firmy – zarówno własny, jak i użytkowany.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Casco Taboru Kolejowego chroni tabor kolejowy od następstw szkód powstałych wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się taboru z przedmiotami, zwierzętami lub osobami, znajdującymi się na zewnątrz,
 • zderzenia pociągów, wykolejenia lub przewrócenia taboru,
 • osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, przerwania tam, zerwania mostów, zawalenia tunelów, przepustów i wiaduktów,
 • wybuchu,
 • pożaru,
 • powodzi, zatopienia,
 • spływu wód po zboczach,
 • opadów atmosferycznych, 
 • uderzenia pioruna,
 • huraganu,

Tabor kolejowy

 • zalania wodą wydobywającą się z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub technologicznych,
 • przemieszczania się ładunków, o ile były one prawidłowo załadowane i umocowane,
 • zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku, o ile odbywał się on zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dewastacji przez osoby trzecie,
 • rabunku, kradzieży,
 • upadku statku powietrznego,
 • lawiny,
 • trzęsienia ziemi.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • szeroką ochronę, uwzględniającą rozbudowany katalog możliwych szkód,
 • dużą elastyczność indywidualnego kształtowania zakresu ochrony dla firm i instytucji świadczących usługi przewozu na dużą skalę.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia Casco Taboru Kolejowego?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania