Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Zadbaj o bezpieczeństwo źródła energii

Rynek fotowoltaiki w Polsce to najszybciej rozwijający się sektor w ramach Odnawialnych Źródeł Energii, a energia pochodząca ze słońca ma coraz większy udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Tak dobre perspektywy rozwoju i szeroko zakrojone działania na rzecz ekologii wymagają odpowiedniej  ochrony ubezpieczeniowej, bo awaria instalacji czy mniejsza aktywność słońca może mieć poważne konsekwencje. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w ERGO Hestii w pełni chroni inwestorów, zabezpieczając ich przed finansowymi skutkami szkód i brakiem oczekiwanych efektów w produkcji energii elektrycznej. 

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które za ich pomocą produkuje energię elektryczną na potrzeby własne i/lub na sprzedaż. Uszkodzenie, utrata lub zniszczenie instalacji może spowodować wiele negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy – od kosztów odtworzenia instalacji do stanu sprzed szkody, przez utratę przychodu w związku z niewyprodukowaną energią, po dodatkowe koszty jej zakupu z innych źródeł.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ochrona w ramach ubezpieczenia obejmuje instalacje zamontowane na obiektach oraz instalacje naziemne, w tym wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. W ofercie posiadamy również programy ubezpieczeniowe dla firm montujących instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym wraz z usługą montażu mogą zaproponować swoim klientom ubezpieczenie fazy eksploatacji instalacji.

W ramach ubezpieczenia oferujemy kompleksową ochronę, złożoną z trzech Sekcji: 

Sekcja I – ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych od szkód materialnych,

Sekcja II – ubezpieczenie przerw w produkcji energii elektrycznej,

Sekcja III – ubezpieczenie niedoboru w produkcji energii elektrycznej.

Sekcja I to ubezpieczenie typu All risk, obejmujące ochroną instalacje fotowoltaiczne od szkód materialnych, poza szkodami wprost wyłączonymi z zakresu ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w Sekcji II chroni od straty w produkcji energii elektrycznej, poniesionej wskutek zakłóceń lub przerw w produkcji energii elektrycznej, będących następstwem szkody z zakresu Sekcji I.

Sekcja III to ubezpieczenie parametryczne obejmujące ochroną stratę w produkcji energii elektrycznej poniesioną wskutek zmniejszonego promieniowania słonecznego.

Ubezpiecznia Rolne

Korzyści dla Twojej firmy:

Ubezpiecznia Rolne

Co zyskujesz?

  • zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń,
  • ochrona przed finansowymi konsekwencjami przerw w pracy instalacji lub niedoboru produkcji elektrycznej,
  • szeroki zakres ubezpieczenia, dostosowany do specyfiki branży i obejmujący bogaty katalog kosztów dodatkowych,
  • trzy elastyczne warianty dopasowane do Twoich potrzeb,
  • zestaw dedykowanych klauzul pozwalających swobodnie dobrać zakres ubezpieczenia do indywidualnych preferencji.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych?

Skontaktuj się z jednym z naszych Przedstawicielstw Korporacyjnych. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę?

Masz już ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
  • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
  • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania