duże firmy

ERGO Biznes

ERGO Biznes

Kompleksowa ochrona Twojego przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ważne jest planowanie. Przyszłość Twojej firmy zależy od podejmowanych  strategicznych decyzji. Pakiet ERGO Biznes powstał po to, by kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Chronimy zarówno jego majątek, jak  odpowiedzialność cywilną. ERGO Biznes to zestaw 33 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, obejmujący ok. 100 przedmiotów ubezpieczenia i ponad 600 klauzul dodatkowych.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

ERGO Biznes to produkt dla każdego przedsiębiorcy – od małych firm aż po największe korporacje

Od czego chroni to ubezpieczenie?

ERGO Biznes pozwala ubezpieczyć praktycznie wszystkie ryzyka, które można napotkać w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorcy – od tradycyjnych ubezpieczeń ogniowych, zapewniającego ciągłość działania tzw. ubezpieczenia utraty zysku, aż po tak istotne w dzisiejszych czasach ryzyka cybernetyczne.

Oprócz dopasowanych pakietów branżowych możemy zaoferować stworzenie indywidualnej oferty, szytej na miarę specyfiki Twojego przedsiębiorstwa.

W ofercie ERGO Biznes znajdują się m.in. nowoczesne ubezpieczenia:

eb

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • ryzyk cybernetycznych Cyber M oraz Cyber XL
 • instalacji fotowoltaicznych (OZE),
 • mienia, elektroniki czy odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie, już w standardzie, obejmuje ochronę przed:

 • pożarem, zalaniem, gradobiciem, 
 • kradzieżą z włamaniem, 
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi), 
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.


Ubezpieczyć można m.in.:

 • budynki i budowle, 
 • wyposażenie takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia, 
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny, 
 • przenośne urządzenia elektroniczne, 
 • środki zainwestowane w adaptację lokalu, 
 • mienie lub usługi wytwarzane lub sprzedawane przez firmę, 
 • pieniądze lub biżuterię, 
 • powierzone przedmioty i przedmioty należące do pracowników, 
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra, 
 • ryzyko ataku hakerskiego i wycieku danych osobowych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Bez dodatkowych kosztów ze strony klientów odpowiadamy za straty powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody. Zwracamy także koszty poszukiwania jej przyczyn.

Szukasz maksymalnej ochrony  firmowego majątku? Proponujemy opcję All risk, zapewniającą ochronę od wszystkich ryzyk, które nie zostały wprost wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochroną będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia.

Korzyści dla firmy:

Co zyskujesz?

 • bardzo szeroki zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • włączenie klauzul dodatkowych dostosowanych do potrzeb Twojej działalności, 
 • objęcie ochroną wyposażenia, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia, 
 • odpowiedzialność za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych, 
 • pokrycie uzasadnionych kosztów dodatkowych, powstałych w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników,
 • pokrycie kosztów przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach, 
 • kompleksowy pakiet usług Biznes Assistance, zapewniający pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (Assistance serwisowy), 
 • usługi Assistance medycznego zapewniające pomoc lekarską w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej pracowników,  
 • usługi Assistance informacyjnego, pomocne w znalezieniu informacji prawnej,
 • opcja rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę przed atakami terrorystycznymi.
ERGO BIZNES TEKST


Chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę?

Szukasz wsparcia w dziedzinie kompleksowego bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania