Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ochrona prawna

Ochrona prawna

Zadbaj o ochronę swoich interesów prawnych

Dochodzenie przez kierowców swoich praw na drodze sądowej to sytuacja, która może się zdarzyć. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a to kosztuje. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych pozwoli zrefundować ewentualne koszty i wydatki, poniesione w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, związanym z posiadaniem lub użytkowaniem firmowego pojazdu mechanicznego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców będących posiadaczami pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, którzy chcą zapewnić sobie pomoc w razie spraw sądowych i problemów prawnych.


Ubezpieczenie komunikacyjne

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia przedsiębiorcy pomoc w przypadku:

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • obrony w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • obrony przed sądem w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
 • reprezentacji przed sądem lub organem administracji,
 • dochodzenia roszczeń z umów dotyczących pojazdu,
 • poszukiwania informacji prawnej.


Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, do których dochodzi (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia) na terenie Europy i w państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, oraz Kazachstanu, a także z Wielkiej Brytanii, Watykanu, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii).

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • dwa warianty ubezpieczenia pozwalające dopasować ochronę do Twoich potrzeb,
 • pomoc w wyborze prawnika,
 • zwrot kosztów wynagrodzenia prawnika z tytułu reprezentacji przed organami administracji publicznej, a także zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa.
 • pokrycie kosztów:
  • procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym m.in. wynagrodzenia prawnika,
  • postępowania sądu polubownego,
  • postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Ciebie jako wierzyciela
  • rzeczoznawcy i biegłych sądowych, a także tłumaczenia przysięgłego.
OPP

 

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przez ponoszeniem kosztów pomocy prawnej przez Twoją firmę?

Wybierz nasze ubezpieczenie Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Jak zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 58 559 46 36.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania