Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW kierowcy i pasażerów

Zadbaj o wsparcie w razie zdrowotnych skutków wypadku

Wypadki drogowe zdarzają się nieustannie. Nawet jeśli zachowujesz na drodze pełną ostrożność, możesz trafić na kierowcę, który spowoduje zderzenie. Właśnie dlatego dobrze skorzystać z ubezpieczenia NNW dla kierowcy i pasażerów. To finansowe wsparcie dla firmy oraz pracowników na wypadek wielu trudnych sytuacji, które mogą być następstwami wypadków komunikacyjnych.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Proponowane ubezpieczenie to produkt skierowany do firm dysponujących flotą pojazdów. Wykup polisy NNW to najprostszy sposób, by zapewnić wsparcie finansowe kierowcom i pasażerom w razie wypadku drogowego.


Komunikacyjne6

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie chroni w sytuacji, gdy dojdzie do zderzenia się pojazdów, awarii, unieruchomienia czy kradzieży pojazdu, a także w sytuacji gdy zaistnieją zdarzenia, takie jak:

 • zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
 • nagłe działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.


Od czego chroni to ubezpieczenie?

Przygotowane przez ERGO Hestię ubezpieczenie komunikacyjne dedykujemy firmom, których pracownicy korzystają z floty pojazdów. Zapewnia ono wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu:

 • śmierci kierowcy lub pasażerów,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów,
 • niezdolności do pracy kierowcy lub pasażerów (świadczenia dzienne).

Zapewniamy również zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów, wynikających z:

 • zakupu protez, środków ochronnych i pomocniczych,
 • niezbędnego leczenia, prowadzonego w kraju.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • ubezpieczenie zapewnia ochronę dla wszystkich osób w pojeździe,
 • możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia nawet w trakcie trwania umowy,
 • ochrona działa także poza granicami Polski.

Jesteś zainteresowany oferowanym ubezpieczeniem dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami, a eksperci ERGO Hestii pomogą w wyborze optymalnego rozwiązania.

Jak zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

nnw2

Pliki do pobrania