Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

GAP

Ubezpieczenie GAP

Chroń swój pojazd przed utratą wartości

Jeśli coś przytrafi się Twojemu firmowemu pojazdowi (kradzież, całkowite zniszczenie), odszkodowanie z polisy OC sprawcy lub AC może nie pokryć wszystkich związanych z tym strat. W takiej sytuacji na Tobie spoczywać będzie obowiązek spłaty pozostałych rat kredytu lub leasingu. Ubezpieczenie GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie, pozwalając na uzyskanie różnicy pomiędzy jego początkową wartością a ceną rynkową ustaloną na dzień powstania szkody.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców już posiadających pojazdy będące przedmiotem umowy leasingu lub których zakup sfinansowany został z kredytu, bądź dopiero planujących skorzystanie z tych form finansowania.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to niweluje ewentualną stratę finansową, spowodowaną obniżeniem wartości pojazdu w związku z jego użytkowaniem.

Możesz je zawrzeć w jednym z dostępnych wariantów. Różnią się one sposobem obliczania sumy odszkodowania. W każdym z wariantów ERGO Hestia odpowiada do różnicy pomiędzy wartością początkową a wartością rynkową pojazdu, ustaloną na dzień powstania szkody całkowitej:

  • GAP Fakturowy – maksymalna kwota wypłaty za jeden pojazd (suma ubezpieczenia) wynosi 200 tysięcy złotych.
  • GAP Index – maksymalna wartość odszkodowania ograniczona jest do 20% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody; maksymalna kwota wypłaty za jeden pojazd (suma ubezpieczenia) wynosi 150 tysięcy złotych.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

  • bezpieczeństwo finansowe,
  • zmniejszenie straty finansowej,
  • możliwość spłaty pozostałych do uregulowania rat wobec banku bądź firmy leasingowej,
  • ułatwienie zakupu nowego samochodu,
  • możliwość swobodnego wyboru okresu ubezpieczenia – 12, 24, 36, 48 albo 60 miesięcy (maksymalnie do 96 miesiąca okresu eksploatacji pojazdu).

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć swój pojazd przed utratą wartości?

Wybierz nasze ubezpieczenie GAP! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Transport

Masz już ubezpieczenie GAP i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
  • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
  • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania