UFK Osłabienie Złotego

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Osłabienie Złotego
Kod UFOZL
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia grudzień 2015
Data zamknięcia czerwiec 2017
Waluta PLN
produkty z funduszem Osłabienie Złotego

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu notowań kursu EUR/PLN (opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego), z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na dzień zamknięcia Funduszu.

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji grudzień 2015
Data zakończenia okresu subskrypcji grudzień 2015
Opłata początkowa 1,2 %
Minimalna wartość początkowa inwestycji 10 000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 80 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe;
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia;
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA;
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających ze wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu notowań kursu EUR/PLN.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×