UFK Olimpijska Inwestycja

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Olimpijska Inwestycja
Kod UFOLIMP
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia marzec 2014
Data zamknięcia kwiecień 2016
Waluta PLN
produkty z funduszem Olimpijska Inwestycja

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu, z uwzględnieniem poziomu partycypacji, wartości opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego koszyka spółek (Indeks): McDonald’s, Gazprom, Panasonic, Volkswagen, z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji. Indeksy w koszyku mają taką sama wagę, a dwie najwyższe stopy zwrotu przyjmują wartość Stopy Zastąpienia Zmiany Indeksu na poziomie 13%.

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji luty 2014
Data zakończenia okresu subskrypcji luty 2014
Opłata początkowa 1,6%
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 80 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do Umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe,
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia,
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA,
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się koszyka spółek: McDonald, Gazprom, Volkswagen, Panasonic.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×